Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bwydydd

bwydydd

Anelwch at fwyta bwydydd sydd a llai o fraster a siwgr ynddynt - ond sydd a mwy o ffibr, yn arbennig ffrwythau a llysiau.

Ma' meddwl am orfod gwrthod bwydydd 'afiach' yn ddigon i wneud i my gladdu ym mocs bisgedi Mam.

O grafur ddaear â ffyn ac esgyrn i ffermio diwydiannol technolegol a bwydydd GM, bur rhaglen hyddysg, llawn gwybodaeth Fruitful Earth, yn olrhain sut y lluniwyd ein hynysoedd gan yr angen i fwyta.

Mae Saddam yn gweithredu blockade economaidd yn erbyn y Cwrdiaid hefyd - mae'n anodd cael olew, a rhai bwydydd.

Torrwch i lawr ar fwydydd wedi ffrio a bwydydd llawn braster.

Ond, ac yntau'n un o dras amaethyddol ac, o ran anian, yn gredwr mewn datblygiad a chynnydd, mae ei adroddiadau hefyd yn taflu goleuni ar America'r wlad fawr, flaengar, gyda'i diwydiannau cotwm ac olew, ei ffatri%oedd caws a'i bwydydd anghyfarwydd; roedd hefyd yn anelu at roi gwybod i'r Cymry gartre' am fywyd eu cyd-wladwyr a ymfudodd tros yr Iwerydd.

Ers tro bellach bu pwyslais ar gyflenwi bwydydd di-gemegau, ac oherwydd hynny'n iachach, a rhaid oedd ymateb i'r alwad.

Tybed nad y pris sy'n cyfrif yn y diwedd, beth bynnag fo cynnwys y bwydydd?

Digonai ei wanc â bwydydd cyflawn a ffrwythau a llysiau.

Ni ddulid osgoi'r bwydydd hyn yn gyfan gwbl pan fyddwch yn ceisio colli pwysau gan eu bod yn eich helpu i deimlo'n llawn.

Gofynnwch am bysgod a chig wedi grilio yn hytrach na bwydydd wedi ffrio.

Ceisiwch gadw 'Dyddiadur diet' am ychydig ddyddiau, gan ysgrifennu rhestr o'r bwydydd rydych yn ei bwyta a'r amser a'r lle y cawsant eu bwyta.

Cyn hynny gadawsai Menna fi, a mynd i ystafell ginio'r ysgol i wneud yn siwr fod y coffi a'r bwydydd yn barod ac mewn trefn.

O grafu'r ddaear â ffyn ac esgyrn i ffermio diwydiannol technolegol a bwydydd GM, bu'r rhaglen hyddysg, llawn gwybodaeth Fruitful Earth, yn olrhain sut y lluniwyd ein hynysoedd gan yr angen i fwyta.

Y tu mewn i'r llys mae sawl wardrob i gadw dillad, llestri, bwydydd a sbeisiau arbennig.

Sut bynnag, aeth digon o amser heibio i weld fod ymweliad byr Wil Twmpath wedi dylanwadu'n fawr ar fywyd yn N'Ogiaid, achos cyn gynted ag y profodd y Brenin Affos y wynwyn aethant yn ffefryn mawr ym mhlith bwydydd y llys, ac yr oedd Affos a'i wraig Navid, a Namotto eu merch yn ddigon poblogaidd i ddechrau'r ffasiwn trwy'r holl deyrnas.

Yna dechreuwyd a pharatoi bwydydd cyfleus poblogaidd megis teisennau briwgig, bysedd pysgod a selsig.

I bobl na allent fewnforio bwydydd o wledydd tramor, amser pryderus oedd twll y gaeaf.

Ond dydi gwybod hyn ddim yn ei gwneud hi'n ddim haws i reoli'n chwant am y bwydydd 'afiach'.