Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bysgod

bysgod

Arferai 'Nhad ac amryw eraill osod cefnen - lein hir a bachau arni- i bysgota a defnyddient lymriaid yn abwyd.Dalient lawer o bysgod:lledod, draenogiaid a chathod mor yn bennaf.

Piltran mewn siop bysgod ddisylw mewn stryd gefn!

Wnaeth hi ddim ennill mewn sioe bysgod, ond fe wnaeth ei phlant yn dda iawn.

Mi oedd hi'n brysur iawn ar y cei hefyd - llonga'n dŵad i mewn a llond 'u rhwydi nhw o bysgod yn gwingo 'run fath â phryfaid genwair - O!

(a) Fferm Bysgod Ysgubor Fawr, Pontllyfni - anghydffurfio ag amodau cynllunio CYFLWYNWYD adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio.

Bwytewch gyw iar heb y croen, neu bysgod wedi grilio, pobi, stemio neu wedi ei roi mewn microdon.

"Cwyd dy galon...ma'r môr yn berwi o bysgod.'

Faint o bysgod ydych chi wedi eu dwyn o'r afon 'ma?' gofynnodd yn sarrug.

'Mae'n siw^r fod yna ddigon o bysgod yn Pwll Mawr.'

Mae gan bysgod sy'n byw ar wely'r mor lygaid sy'n agos at ei gilydd ar eu pennau fel y medrant weld beth sy'n digwydd uwch eu pennau.

Fe fu cynnydd yn nifer y llongau pysgota ym Mae Caerfyrddin a rhain yn ychwanegu at brysurdeb y lle wrth ddod i mewn i gysgodi adeg stormydd a dadlwytho yr helfa bysgod.

Daw llawer o bobl i fyw i lan y llyn am ychydig o ddiwrnodau adeg yr žyl ac yno daliant ddigon o bysgod i bara iddynt am flwyddyn gyfan; helltir y pysgod cyn iddynt fynd â nhw adref am flwyddyn arall.

Yr adeg o'r flwyddyn, pan ymddengys fel petai'r afon yn troi'n ôl ar ei hub, dyma achlysur yr žyl enwog, La Fete des Eaux, (Gžyl y Dyfroedd), pan fydd pawb mewn hwyliau da'n dathlu'r cynhaeaf a'r cyflawnder o bysgod.

Cymaint mwy ydi'n parch ni at unigolion fel Ffred, Toni ac Angharad nac at bysgod aur byr eu cof a llac eu gafael ar egwyddor fel Rhodri Williams.

Gofynnwch am bysgod a chig wedi grilio yn hytrach na bwydydd wedi ffrio.

Beth felly am bysgod a 'sglodion?

Delir can mil tunnell o bysgod yn llyn enwog Tonle Sap bob blwyddyn ac y mae pysgod yn rhan helaeth o fwyd bob dydd pobl Cambodia.

Mae mynyddoedd yr Hajar yn cadw gormod o'r anialwch o'r fan hon, tra bo'r cwrel yn gwneud yn siwr fod digon o bysgod lliwgar i'w gweld dan donnau'r Indian Ocean.