Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

bysgota

bysgota

Arferai 'Nhad ac amryw eraill osod cefnen - lein hir a bachau arni- i bysgota a defnyddient lymriaid yn abwyd.Dalient lawer o bysgod:lledod, draenogiaid a chathod mor yn bennaf.

Cyn hir roeddynt wedi cyrraedd tir agored heb ormod o goed yn ymyl y dw^r - lle delfrydol i bysgota.

Parsel hyfryd a thaclus yw'r cyfnod prydferth o'r flwyddyn rhwng mawrth a Mehefin, pryd y byddaf yn datod y llinynnau ac yn cael pleser o bysgota brithyll mewn llyn, afon a chronfa...

Yn eofn, dechreuodd Jim bysgota gwaelod ym Mhwll y Bont?

Ni fyddai'n breuddwydio mynd i bysgota hebddi rhag ofn iddo gyfarfod Llew Williams y Cipar, hen ddyn annifyr nad oedd neb yn y pentre yn ei hoffi ...

Yna, dyna'r cyfnod o Fehefin i ddiwedd Awst - sydd yn perhtyn i bysgota llynnoedd uchel yn y mynyddoedd...

'Roedd am ddod i bysgota gyda ni, ac yn strancio nes i Mam ei berswadio y byddai'n siw^r o gael tegan o'r siop os byddai'n aros adref yn fachgen da - y mwnci bach!' 'Gwell ni chychwyn hi,' meddai Alun, gan guddio gwn.

Mae yna gymaint o bethau i'w gwneud." "Rydw i'n mynd i bysgota go iawn y tro yma, does arna innau ddim eisiau mynd oddi yma rhyw lawer chwaith," cytunodd Huw.

Cawsom oriau bwygilydd o bleser hefyd wrth bysgota llysywod yn afon Soch a brithyll bychain yn afon y Felin a lifai o lyn y gwaith dwr.

Gwyddis bod rhai cacynnod yn casglu nifer fawr ohonynt drwy bysgota yn yr ewyn a'u cario i'w nythod i fwydo eu larfa hwythau.