Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cadarnhad

cadarnhad

Os oes angen cadarnhad o ddiffyg apêl yr iaith Saesneg, mae i'w weld o'r trên wrth deithio ar ddydd Mawrth o Sha Tin i gyfeiriad Kowloon - baner fawr binc ar wal allanol ysgol uwchradd yn gorchymyn 'SPEAK

Cafwyd cadarnhad gan Leicester City mai Peter Taylor yw eu rheolwr newydd nhw.

Yr wythnos yma cafwyd cadarnhad pendant fod cwmnïau recordio Sain a Gwynfryn yn ymuno.

Dyna paham nad yw'n ddiogel derbyn barn pobl am ddoe, yn enwedig eu doe eu hunain, heb gael cadarnhad annibynnol.

Er hynny 'roedd angen cadarnhad o gefnogaeth cyrff eraill gan gynnwys y Cyngor hwn.

Disgwylir cadarnhad cyn bo hir y cynhelir rownd derfynol Cwpan Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm.

Cafwyd cadarnhad fod MC Mabon aka Gruff Meredith yn ôl yn y stiwdio yn gweithio ar fwy o gynnyrch yn barod a hynny prin fisoedd wedi rhyddhau ei albym gynta lwyddiannus.

Rydyn ni wedi cael cadarnhad o'r diwedd y bydd naw clwb yn y Cynghrair tymor nesa.

Kelly heb Stu a Rich: Cafwyd cadarnhad y bydd Kelly Jones o'r Stereophonics yn teithio ar ei ben ei hun fis Tachwedd gan gychwyn yn Nulyn ar Dachwedd 13 a gorffen yn y Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd, Tachwedd 24.

Cafwyd cadarnhad y prynhawn yma mai hyfforddwr Lloegr a chyn-flaen asgellwr Caerfaddon, Andy Robinson fydd cynorthwy-ydd Graham Henry ar daith y Llewod i Awstralia yr haf nesaf.

Hoffem gael cadarnhad hefyd y bydd yr arolwg ar yr iaith Gymraeg yr oedd y Pwyllgor Addysg dros 16 wedi cytuno arno rai wythnosau yn ôl yn mynd rhagddo yn mis Ebrill.

Mae disgwyl cadarnhad canlyniadau profion meddygol ar Craig Morgan a Jamie Robinson.

Ac yn olaf cadarnhad fod damcaniaethau dychanol y colofnydd Daedalus yn y New Scientist ambell waith yn dod yn wir.

Ceir cadarnhad pellach o'r patrwm yma wrth ddadansoddi canrannau darllenwyr Cristion fesul grwpiau oedran unigol: Sylwer yma fod proffil darllenwyr Dan Haul yn gogwyddo tuag at oed iau.