Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

caerffili

caerffili

Ond roedd hyfforddwr Abertawe a hyfforddwr Caerffili, Gareth Nicholas, yn llygad eu lle yn eu hymateb i gwynion personol ynglyn âr ystyriaethau corfforol.

Dylsai chwaraewyr Caerffili fod wedi ymateb i'r hyn ddigwyddodd ar y pryd, yn hytrach na chwyno ar ôl y gêm.

Cafodd Caerffili ddau gais - gan David Hawkins a'r asgellwr Geraint Lewis.

Mae Caerffili, er hynny, wedi gofyn i D.R.Davies edrych ar sawl digwyddiad gan gynnwys un pan gafodd y cefnwr Chris John anaf i asgwrn ei foch.

"Oeddan nhw eisio rhywle a oedd yn edrych yn debyg Cheapside yn Llundain ers talwm ac er nad oeddan ni wedi meddwl bod Caerffili yn debyg Lundain, ryden ni'n falch iawn eu bod nhw wedi dod yma.

'Nawr, ni'n gorfod gobeitho bydd Caerffili yn gwneud ffafr â ni.

Hyd yn oed petae Caerffili yn penderfynu peidio a'i enwi ar ôl eu gêm nhw ddydd Sul.

Bydd Elgan Jones, yr asgellwr 19 oed, yn chwarae ei gêm gynta i Gaerdydd yn erbyn Caerffili heno.

Chris Wells, nid Garin Jenkins, fydd yn safle'r bachwr yn nhîm Abertawe ar gyfer y gêm yn erbyn Caerffili.

Mae gan Benybont ddwy gêm ar ôl - oddi cartre yn erbyn Caerffili ddydd Sadwrn, ac yn erbyn Abertawe wythnos i heno.

Is-etholiad Caerffili a Phlaid Cymru yn dod o fewn 1,874 i bleidlais Llafur.

Bythefnos yn ôl, fe ddechreuodd cwmni Miramax droi Castell Caerffili i fod yn rhan o Lundain yng nghyfnod y Brenin Siarl ll yn yr ail ganrif ar bymtheg.

Mae Casnewydd yn chwarae Caerffili a bydd Cross Keys yn wynebu Abertawe.

'Sa i'n gweld nhw'n maeddu Abertawe ond dwi'n siwr gwnan nhw yn erbyn Caerffili.

Mae ugain o Gynghorwyr Cyngor Bwrdeisdrefol Sirol Caerffili wedi arwyddo deiseb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg sydd yn galw am Ddeddf Iaith Newydd.