Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

caethiwed

caethiwed

Rhaid sicrhau na all trefn caethiwed y Quangos barhau.

Wel, os oedd yn well ganddynt lyfu cadwynau eu caethiwed!

Ond gwaedd y gorthrymedig o'r diwedd a ddyrchafodd at Dduw o blegid y caethiwed - A Duw a glybu eu huchenaid hwynt.

ch) Caethiwed arall oedd caethiwed y gorchmynion y grefydd Iddewig.

o'r diwedd yn deffro o'u trwmgwsg hir a diosg cadwyni caethiwed'.

Un a gydweithiodd a hwy oedd Roger Casement, a aeth i'r Almaen i geisio sefydlu brigâd Wyddelig o'r carcharorion rhyfel o Wyddyl a oedd mewn caethiwed yn yr Almaen.

Y sylwedd a fyddai'n rhyddhau'r Serosiaid o'u caethiwed yng Nghraig y Lleuadau.

Ond roedd y gobaith yn dal, roedd rhyw fymryn o obaith am adferiad a pharhad y Ffydd a'r achos, hyd yn oed os mai cul ydoedd fel y stribedi o olau a ddihangai rhag caethiwed y llenni duon, trwchus, dros y ffenestri.

Wyddoch chi ddim beth yw byw mewn ofn, mewn caethiwed, dan ormes.

O ddyddiau Abraham, trwy'r caethiwed yn yr Aifft a'r Ecsodus oddi yno, yr hyn a gawn yw pobl yn tyfu ac yn datblygu nes dod yn genedl.

Yn ôl amodau ffydd Israel, aeth Iahwe yntau'n brynwr gan rhddhau'i bobl oddi wrth eu caethiwed (Ex.

Fe ddichon nad 'ailddwyfoli' yw'r gair mwyaf priodol i ddisgrifio'r dehongliad newydd ac amwys a gynigir yn y ddau bennill a ddyfynnwyd: erys Iesu'n ddyn, eithr dyn â photensial ynddo i 'hawlio rhyddid enaid o'r cnawd a'i ddyrys wead', i godi uwchlaw 'caethiwed drom' ystyriaethau bydol.

Yn ystod ein Nadolig cyntaf mewn caethiwed llwyddasom i gynnal ein cyngerdd cyntaf.

Rhyddhawyd y fenyw rhag caethiwed beichiogrwydd a magu teulu, fel y gallai gystadlu â dynion ymhob maes.