Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

camdrin

camdrin

Roedd un o bob 14 wedi dioddef camdrin corfforol ac un ymhob 100 wedi eu camdrin yn rhywiol gan eu rhieni.

Mae'r poen a welwn ym mywydau plant a gafodd eu camdrin yn effeithio mewn rhyw ffordd arnom i gyd.

Roedd merched yn fwy tebygol o fod wedi cael eu camdrin yn gorfforol pan yn blant na bechgyn.

Mae nifer ohonyn nhw wedi cael eu camdrin gartref neu'n dod o gartrefi lle mae tor-priodas neu broblemau moesol.

Yn ôl yr Archesgob, mae'r camdrin wedi dangos fod plant ymysg aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

Roedden nhw'n fwy tebygol o fod wedi dioddef camdrin parhaus drwy'u plentyndod tra ond yn achlysurol yr oedd bechgyn yn cael eu camdrin.

Ceisiodd y gwasanaeth gydnabod yr effaith a gafodd y camdrin ar bobl yn ymwneud â gofal plant yng ngogledd Cymru.