Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

camodd

camodd

Mae'n ddrwg gennyf orfod eich codi o'r gwely, meddai'r Arolygydd yn swta, ond mae gennyf warant i chwilio'r tŷ yma,' a chan chwifio'r papur yn ei law camodd dros y trothwy.

Camodd Elen yn ôl.

Yna camodd yn eiddgar at ffrâm y drws agored er mwyn cael gweld, o'r diwedd, pwy oedd yr ymwelydd diamynedd.

Camodd Carol oddi wrth y ffôn, ond daliodd i syllu arno an anwybyddu cwestiynau parhaus Owain a'r ffordd yr oedd Guto'n tynnu godre ei sgert.

Camodd Ffredi ar y gangen drwchus oedd yn cynnal y castell, ac arhosodd i Gethin ddod i lawr.

Ryw hannar milltir cwta sy' rhwng fa'ma a'r Felin 'cw." Sibrydodd, "Dydan ni'n dau yn gymdogion rŵan." A chyda'r addewid rasol yna, a chan gydio yn dynn yng nghlust Hywal y mab, camodd Laura Elin y Felin, yn llythrennol o'r Nef i'r niwl.

Camodd y capten yn sionc fel pe wedi cael rhyw adnewyddiad corfforol.

Camodd Mr Williams yntau o'r cerbyd ac estyn bocs o'r cefn a'i gario at y tŷ.

Camodd swyddog cydnerth yn ei flaen.

"Hylô, 'ddoist ti?" Camodd fy nghyfaill Williams allan o'r parlwr.

Camodd drwy fwlch yn y clawdd drain yn gap stabal i gyd, a hen sach dros ei war.

Yna camodd yn ei hôl yn fodlon a chychwyn ar ei thruth.

Camodd drwy ddrws y tū i'r ardd a rhoi clustan i'r hen ūr.

Ceisiodd gerdded heibio i Gary tua drws y toiledau, ond camodd hwnnw'n gyflym wysg ei ochr a chafodd Dilwyn ei fod rhyngddo a'r drws.

Camodd corrach tew ymlaen gan sefyll o fewn ychydig gamau i Henedd, a gariai'r cwdyn gwerthfawr.

Camodd i'r cyntedd a'i chychwyn hi allan drwy'r drws.

Cynghorwyd y tenor o Croatia i beidio â chanu oherwydd anhwylder ac i'w le camodd tenor hyderus iawn o Mexico, Luis Rodriguez.

Camodd dros yr Heddwas a tharo'i phen i mewn i ddrws y siop lysiau ar gornel y sgwâr.

Ysgydwodd y coed ac o'u canol camodd dyn cydnerth mewn siaced a chap o frethyn brown.

Yna camodd ymlaen a fflachio'r golau ar y gilfach agosaf ato yn y mur.

Camodd Mam o'r stafell ymolchi ac agor drws y cwpwrdd eirio.

Cyn iddo gael ei flasu o ddifrif, camodd clamp o gawr crand ato a holi ei fusnes yno.

I'r berw hwn y camodd John Penri.

camodd i 'r dŵr ^ r ac am eiliad fferrodd ei goesau gan yr oerni sydyn.

Camodd Joni a Sandra'n ôl yn eu dychryn, ond chwyddodd y bwystfil gan ymddangos yn fwy, ddwywaith, nag o'r blaen.

Camodd Nina i mewn.

I ganol y cyfwng hwn y camodd yr Arglwydd Iesu Grist.

Wedyn, gan wneud stumiau, camodd allan o'r bocs arwyddo i ddannedd y gwynt.

Camodd at Glyn a rhoi ei law dan ei ên a chodi 'i ben nes yr oedd y bachgen yn edrych i fyny i fyw ei lygaid glas.