Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

campbell

campbell

Ar ôl naw mlynedd o lywodraeth geidwadol, roedd y diflastod a deimlid tuag at Brian Mulroney, y cynbrif weinidog, yn sicr o effeithio ar gyfle ei olynydd Kim Campbell.

Mae Thalia Campbell ei hun yn byw yn y Borth ers pymtheg mlynedd.

Ganol y prynhawn yr oedd Indiar Gorllewin wedi sgorio 140 am un gyda Sherwin Campbell a Wavell Hinds yn gyffyrddus iawn.

Mae'n bosib i unrhyw un weld y papurau hyn yn y Llyfrgell Genedlaethol ar ôl sicrhau caniatâd ysgrifenedig gan lan a Thalia Campbell.

Herbert Asquith yn dod yn Brif Weinidog wedi gwaeledd Campbell-Bannerman.

Yn yr un cywair dymuna ei mam, Mrs Hilda Campbell ddiolch o galon i'w ffrindiau am yr anrhegion a chardiau yn dymuno yn dda iddi pan yn gorffen ym Mrig-y-Nant yn ddiweddar.

Yn ddiweddar, cyflwynodd Thalia a'i phriod Ian Campbell eu holl bapurau gwleidyddol i'w cadw'n ddiogel yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Efallai nad ar raglen Jimmy Springer y mae'r bai i Nancy Campbell-Panitz gael ei lladd - ond dydi hynny ddim yn rheswm dros beidio â bod yn llawdrwm âr teip yma o raglenni teledu.

Curodd Hamilton Marcus Campbell o ddeg ffrâm i bump ddoe.

Y tîm yn llawn fydd: Seaman, Gary Neville, Adams, Campbell, Phil Neville, Beckham, Scholes, Ince, McManaman, Shearer ac Owen.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Herbert Asquith yn dod yn Brif Weinidog wedi gwaeledd Campbell-Bannerman.