Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

canai

canai

Canai Lewis utgorn llenyddol a rhyngai Gruffydd ar dannau moeseg.

Canai:

Caeodd ei llygaid i feddwl amdano, tra canai Ger yn ei lais Nat King Cole wrth ei hymyl.

Bob tro y canai'r seiren, byddai Natalie yn crio'n afreolus, a newidiodd Adam o fod yn fachgen bywiog, hyderus i fod yn dawel a nerfus.

Diflannodd y perthi o dan orchudd o flodau gwyn, agorodd y blodau eu petalau, ac yn y bore bach canai cor yr adar gyda arddeliad.

Canai geneth o Sir Fôn yn ardderchog; yr oedd yno lawer o ffoaduriaid o drefi mawr Lloegr, a chawsom lawer o hwyl.

Dôi sŵn chwyrnu uchel o rywle, a sylweddolodd mai yn yr ystafell y safai ef wrthi y canai'r utgorn.

I'r hen Forgannwg y canai ef, wrth gwrs.

Canai, ubain-ganai ei farwnadau hyd y cyfddydd a chyhoeddai ei fygythion lleddf am oriau.

Yna, cyn gynted ag y canai'r corn, cymerent y wib fel haid o waetgwn i lawr y ffordd haearn ac i'r mynydd.

Ar un adeg, os canai'r teleffon yn ein tŷ ni rhwng chwech a saith ar nos Sadwrn, gwyddem mai hi a oedd yn ffonio, a gwyddem beth fyddai'i neges.