Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cancr

cancr

Pa un âi'r driniaeth oedd wedi ei achosi neu'r ffaith fod cancr y prostad arno, ni wn.

Fy argyhoeddiad personol yw fod syniadau an-Feiblaidd a hiwmanistaidd wedi gweithio fel cancr yng nghalonnau llu mawr o grefyddwyr ac nad oes obaith gweld adferiad heb edifeirwch diwinyddol a dychwelyd at "y ffydd a roddwyd unwaith i'r saint".

Maes ei ymchwil am ei radd o MD oedd 'Cancr y Coludd'.

Ond er bod ffigyrau diweddar yn dangos fod lefelau cancr y fron, y stu~nog a'r groth yn uwch na'r cyfartaledd Prydeinig mewn rhannau o Wynedd, doedd y tri math yma ddim yn rhan o'r arolwg.

Yn ôl adroddiad o America, mae un math o ddeuocsin yn achosi cancr.

Mae'n driniaeth syml os ydy'r cancr yn cael ei ganfod yn fuan.