Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cannwyll

cannwyll

Hwnna oedd cannwyll llygad Syd pan oeddwn i yno.

A fedrwch weld cannwyll eich llygaid yn newid ei ffurf?

Yn y golau cannwyll, maen nhw'n adrodd hanesyn yn ymwneud â'r rhyfel cartref eleni.

Yna gwnewch dwll bychan mewn darn o gerdyn du (i gynrychioli cannwyll eich llygad).

Trydan i ffwrdd am weddill y noson, sgwrsio hefo Kate yng ngolau cannwyll.

Y mae cenhedlaeth ohonom yn fyw heddiw sy'n cofio cyfnod cannwyll yn y lloft, lamp olew yn y gegin, mawn yn y grat, ty bach ym mhen yr ardd, ceffyl yn y stabl, a siop bob peth yn y pentref.

Dechreuodd y cardotyn ymosod ar y wledd ac roedd sbort a bri y cwmni wedi diffodd fel cannwyll mewn corwynt erbyn hyn.

Cannwyll a lamp.

Weithiau, er mwyn manteisio ar y gwres, fe ddawnsient uwch ben cannwyll olau a rhoi gwellt sych yn eu clocsiau pren i gadw'r tamprwydd allan.

Fe fyddem ni'n gweld rhyw olau cannwyll egwan yn dod o gyfeiriad siop Pollecoff.

Gan nad oedd gennym ni drydan, 'doedd gennym ni, felly, ddim teledu, er mewn noson lawen mi fydda nhad yn dweud fod gennym ni un, a honno'n gweithio efo cannwyll.

Peth peryg i'w wneud uwch ben cannwyll!