Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

canon

canon

ii) i ddechrau ffurfio canon o lenyddiaeth Gristionogol a wrthodai syniadau Gnosticaidd, ac a danlinellai'r parhad rhwng proffwydoliaeth yr Hen Destament a chenhadaeth Crist;

Eisteddai offeiriad mewn côr is-law'r canon.

Trefnwyd gwasanaeth o addolad a diolchgarwch gan Gangen Amlwch o dan areiniad y Canon HE Griffiths, y Caplan, ac ef a draddododd yr anerchiad.

Profedigaeth Cyfeiriodd y Cadeirydd at brofedigaeth a ddaeth i ran gwraig y Cynghorydd Canon William Jones a chydymdeimlodd â hwy fel teulu.

Fe ddaw ei eiriau am y rhan o wisg pen Rhiannon a ddylasai guddio'i hwyneb ag adlais o gynghorion Tertullian ar wisg gwragedd, a llenni'n arbennig, a hefyd o eiriau canon y chweched ganrif sy'n gorchymyn i wragedd clerigwyr wisgo llenni.

Anrhydeddu Cymrawd cyntaf yr Eisteddfod Genedlaethol, y Canon Maurice Jones.