Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

caplaniaid

caplaniaid

Wrth gyflwyno adroddiad ar sylwadau'r caplaniaid am eu gwaith yn ystod y Rhyfel, canmolodd D.

Cymerid yn ganiataol fod cyfnod Cristionogaeth ar ben, ac ategwyd y farn honno gan un o'r caplaniaid a adnabu pan ddywedodd fod wyth deg a phump y cant o'r bechgyn dan ei ofal heb un arlliw o gysylltiad â chrefydd.

Tystiodd y caplaniaid fod y bechgyn hynny a fagwyd yn yr Eglwys, wedi cydymddwyn â'u cyflwr yn well na'r lleill, ond yr oedd perygl iddynt hwythau, hefyd, ymbellhau oddi wrthi.

Fe'm cymhellwyd i ymweld â Chanolfan lacha/ u Llundain gan un o'r Caplaniaid William Wood, a chan y Dr Griffith Evans a oedd yn Drysorydd i'r Ganolfan.