Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cardiau

cardiau

Un cysur sydd gan y gamblwr anlwcus yw'r gred fod y sawl sy'n cael anlwc efo'r cardiau yn cael lwc mewn cariad!

Bydd gollwng cardiau, yn enwedig rhai duon, yn ystod gêm yn anlwcus iawn ac wrth gwrs mae'n draddodiad i gysylltu cardiau duon, yn enwedig rhawiau, gyda

Dwi ddim yn awgrymu fod yr holl enwi, cardiau melyn a choch ar cwynion a glywson ni yn ystod y tymor yn anghyfiawn.

Dangosir yr un diddordeb mewn darllen dwylo; somatomaneg (y gallu i ddarllen arwyddion ar y corff dynol); cardiau tarrot; a Deja vu (term Ffrengig yn golygu 'gwelwyd eisoes').

Yn naturiol gallai'r cardiau lithro ar fwrdd o'r fath neu gael eu hadlewyrchu ynddo, dyna pam mae defnydd gwyrdd ar fwrdd cardiau mor boblogaidd.

"Defnyddiwch ein benthyciad ni i glirio dyledion eich cardiau credyd." Ond os edrychwch chi'n fanwl ar y geiriad, maen nhw hefyd yn ychwanegu'r geiriau: "Dim tenantiaid.

Trefniadau Diogelwch Drysau diogel sy'n cael eu rheoli gan staff, cardiau ID

Mae'n anlwcus chwarae cardiau mewn stafell os bydd ci yno ac ni ddylid chwarae cardiau ar fwrdd sydd â'i wyneb yn loyw.

Byddaf yn meddwl mai rhywbeth i blant ac i bobol y llethrau llithrig ydi eira ■ heb anghofio hefyd y bobol sy'n gwneud cardiau Nadolig ac almanaciau.

Dechreuodd ei galon gyflymu eto wrth iddo deimlo'r cardiau arwyr pêl-droed yn ei boced.

Mae hefyd yn anlwcus i godi'r cardiau o'r bwrdd cyn iddynt gael eu rhannu allan i gyd.

A minnau'n meddwl fy mod i uwchlaw castiau dosbarth canol o'r fath, cefais fy hun un p'nawn ar Faes y Brifwyl, yn gwthio merched parchus mewn cotiau plastig yn ddi-seremoni o'm ffordd er mwyn i mi gyrraedd yn gyntaf at y cardiau 'Dolig yn un o'r pebyll elusennol.

cardiau magnetig i agor drysau'r Uned Gofal Arbennig i Fabanod.

Mae'n siop sy'n gwerthu amryfal nwyddau, pethau da, papurau newydd, caniau Côc, cardiau Pen-blwydd, fferins siocled...

Yn y cyfamser cyrhaeddai cardiau cyfarch o wahanol leoedd gan y staff a oedd ar eu gwyliau.

Darlun y cardiau post, neu i Jan Morris 'prydferthwch y system syfalafol, ei hoff neu beidio'.

Tybed faint o Gymry fydd yn dathlu'r ■yl eleni wrth anfon cardiau di-enw at eu cariadon?

Roedd rhai o'r cardiau'n bert ond doedd dim pwrpas iddo'u prynu nhw.

Mae merched yn gallu achosi anlwc i ddynion sy'n chwarae cardiau.

Trefniadau Diogelwch - Cloi drysau'r uned ar ôl deg y nos, camera ar y drws i weld pawb sy'n cyrraedd, camerâu eraill yn gwylio'r ward, clo digidol ar y feithrinfa, cardiau adnabod a sustem i'r mamau nodi hynny os ydyn nhw'n gadael y ward.

Mesur tymor byr yn unig yw cardiau credyd o'r fath, a'r nod yw clirio'r ddyled cyn gynted â bo modd.