Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

carolau

carolau

Dan olau canhwyllau cynnes cyflwynwyd carolau mewn Almaeneg a Ffrangeg.

Daeth anrhydedd a chlod i ran cerddor ifanc o Lanfairdechan, sef John Williams, mab Mr a Mrs Leslie Williams, Tegla, Bangor, ac ef a gyfansoddodd um o'r Carolau.

Fe ddaw cyn hir." "Ac er mwyn ceisio gwneud y Nadolig ychydig yn hapusach i bawb," roedd y Maer yn siarad eto, "rydw i wedi rhoi gorchymyn i holl blant ysgol y dref yma fynd o gwmpas i ganu carolau.

Aeth i eistedd ar un o'r seddau am ysbaid i wrando ar y carolau.

Wrth gwrs bu partionyn yr ysgolion i gyd ac yn Ysgol Pantyrhedyn cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau.

Safem ninnau'n un rhes wedi dysgu ein carolau ac yn barod i'w canu pan ddeuai.

Ond doedd ychydig fodfeddi o eira ddim yn atal y criw plant rhag mynd o gwmpas i ganu eu carolau.

Am naw o'r gloch nos yfory mae criw ohonyn nhw'n mynd i ganu carolau o gylch y dref.

I mi roedd rhywbeth gwirioneddol naturiol am gerdded o fyd y siopau, stondinau y gluewein ar castanau a cherdded i mewn i eglwys ymysg cannoedd i wrando ar gôr yn canu carolau.

"Canu carolau wir, a Ffrainc yn gwaedu." Wrth i'r ddau gerdded hyd strydoedd cefn culion yr hen dref, roedd haen denau o eira yn sefyll dros y cerrig crynion ar ganol y ffordd ac yn prysur orchuddio toeau'r tai.

"Rydw i am i ti fynd i ganu carolau nos yfory.

Roedd ffenestri'r siopau'n llawn o goed Nadolig ac ar gornel bob stryd roedd grwp o ddynion a menywod yn canu carolau.

'Rhys oedd yn darllen y bennod ar ddechrau'r gwasanaeth carolau ...

Un flwyddyn pan oedd y plant yn iach a hapus digwyddai'r Nadolig fod ar y Sul ac yr oedd canu carolau i fod yn y Capel.

Yn y rhan fwyaf o ardaloedd roedd diwrnod Nadolig yn cychwyn yn gynnar gyda'r plygain, gwasanaeth carolau oedd yn cael ei gynnal yn eglwys y plwy rhwng tri a chwech o'r gloch y bore.

Ond yr ydych etto yn dilyn y cnawd, yn canu carolau i gyffroi eich chwantau, yn darllen llyfrau bydron anllad, ac yn gwenwyno y gwreiddyn pur, yn dilyn tafarnau, a thablerau, a llwon...yn dibrisio'r tlawd, yn byw yn hoyw, yn nhommen masweidd-dra, yn gwatwar sobrwydd...yngwely'r buttain, mewn gwleddau a glothineb, mewn meddwdod, a chwerthin, mewn cydorwedd a chywilydd...Deffro, Cyfod.

Cawsom arwydd i ddechrau canu ein carolau, amneidiodd hithau ar i'r gyriedydd ddod ati estyn cawell mawr.