Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cartre

cartre

Sugnwyd yr hyder o chwarae'r tîm cartre a go brin y caiff golwr Notts County, Darren Ward, noson haws.

Collodd Arsenal, 3 - 0, oddi cartre yn erbyn Shakhtar Donetsk, yn yr Ukraine neithiwr.

Roedd buddugoliaeth Caerdydd oddi cartre yn erbyn y Saracens yn uchafbwynt y penwythnos diwetha.

Fe guron nhw Aberystwyth oddi cartre, 2 - 0.

Curodd Gweriniaeth Iwerddon Estonia oddi cartre 2 - 0 sy'n golygu eu bod nhw ar frig Grwp 2.

Roedd Adrian Dale, capten dros-dro Morgannwg, yn gobeithio gweld Northants yn batio am yr eilwaith yn olynol ond fe sgoriodd y tîm cartre 446 am saith cyn cau eu batiad ar ôl sicrhau y pedwar pwynt bonws.

Roedd gan yr hogiau lenni du bits ar eu ffenest: syniad gwych Dad oedd yn bwriadu defnyddio'u llofft yn stafell dywyll i ddatblygu lluniau rywbryd, ymhen tuag ugain mlynedd, ar ôl iddyn nhw adael cartre.

Cychwynnwyd y cyfan gyda buddugoliaeth gyfforddus ond bwysig oddi cartre o bedair gôl dros Wlad yr Iâ.

Valencia sy'n mynd trwodd gan iddyn nhw sgorio gôl oddi cartre yn Highbury yn y cymal cyntaf.

Mae'r prawf cynta rhwng cricedwyr Sri Lanka a Lloegr wedi dechrau y bore yma yn Galle a mae pethau'n argoeli'n dda i'r tîm cartre ar hyn o bryd.

Gêm eitha anniben, hefyd, tan y chwarter awr olaf pryd sgoriodd y tîm cartre dri chais.

I ddechre ni'n whare oddi cartre.

Yn rownd yr wyth ola fis nesa bydd Lerpwl oddi cartre yn Southampton neu Tranmere, Arsenal gartre yn erbyn Bolton neu Blackburn, West Ham yn wynebu Tottenham a Chaerlyr yn erbyn Wycombe neu Wimbledon.

Mae'r clwb wedi cael caniatad i chwarae eu gemau cartre ble bynnag medran nhw ddod o hyd i gae tu llan i ardal y gwaharddiad.

Doedd goliau Nicky Barmby a Stephen Gerrard ddim digon i Lerpwl sicrhau buddugoliaeth oddi cartre yn erbyn Olympiakos yng Ngwlad Groeg neithiwr.

Parchus gof am y cartre hwn ar y llechwedd wrth droed y mynydd o fewn ychydig o fewn ychydig o filldiroedd i Chile.

Ildiodd Swindon gôl i Martyn Chalk wedi pymtheg eiliad ond daeth y tîm cartre'n gyfartal hanner awr yn ddiweddarach - Danny Invincible oedd y sgoriwr.

Petai chi'n symud i fyw i dre' Castellnedd rhyw ddydd, mae'n debyg na fyddech chi yn eich cartre' newydd yn hir iawn cyn clywed cnoc ar y drws ffrynt.

Mae pwysau ar Manchester United, hefyd, ar ôl iddyn nhw golli 2 - 1 oddi cartre yn erbyn Anderlecht.

Yn 1997 y daeth Beryl i Gwmderi gynta a hynny oherwydd ei bod hi'n anhapus iawn yn y cartre henoed ble'r oedd hi'n byw.

Doedd dim modd i Gymru ddarganfod y rhythmau ar tempo cyflym on nhw am eu cael oherwydd y dyfarnu; 22 - 8 o blaid y tîm cartre oedd cyfanswm y cicie cosb ac fe ddaeth hanner rhai Cymru yn y chwarter olaf.

Ar ddiwedd diwrnod cynta'r gêm yn Lahore yn erbyn Tîm Bwrdd Criced Pakistan roedd Lloegr wedi sgorio 76 am ddwy wiced mewn ateb i 117 y tîm cartre.

Mae Kallis am ganolbwyntio ar y gemau cartre ac oddi cartre sydd gan Dde Affrica yn erbyn Awstralia.

Bydd Barnet, sy'n ugeinfed yn y drydedd adran, yn dod i Barc Ninian heno gan wybod bod eu record nhw oddi cartre yn drychinebus.

Wrth gwrs, mae yna feddwi a thrais ar y stryd gyda'r nos a sŵn miwsig rêf yn atseinio o glybiau nos yn oriau mân y bore - yn enwedig adeg gemau rygbi cartre' - ond, yn ôl pobol leol, mae pethau yn waeth yn Abertawe a Llanelli.

Nos yfory bydd Caerdydd yn chwarae eto, y tro hwn yn y Cwpan Cenedlaethol, oddi cartre yn erbyn Llanelli.

Cafwyd sioc fwya rownd gynta Cwpan Lloegr yn Nuneaton neithiwr wrth i'r tîm cartre, sy'n chwarae yn y Cynghrair Conference, guro Stoke o Ail Adran Cynghrair y Nationwide.

Bu Arsenal ar y blaen ddwywaith yn eu gêm yn erbyn Bayern Munich yn Highbury cyn i'r tîm o'r Bundesliga daro'n ôl a chipio pwynt gwerthfawr oddi cartre.

Parhau i fethu ennill eu gemau cartre mae Wrecsam.

Ysgrifennai Mam ddwy a thair gwaith yr wythnos gan yrru parseli o gacennau a darnau o gig moch cartre iddo.

Gôl Richard Rufus yn yr ail hanner enillodd y gêm i'r tîm cartre.

'Mae'n drueni mawr i feddwl bod nhw'n chwarae i Brydain a does dim hoci iâ yn eu cartre nhw.

Hon oedd buddugoliaeth gynta Chelsea oddi cartre ers mis Ebrill y llynedd.

Mae Wrecsam heb nifer o chwaraewyr ar gyfer eu gêm oddi cartre yn Reading heno.

Yna chwarter awr o'r diwedd fe ildion nhw gôl a mae hynny'n golygu bod nhw allan ar goliau oddi cartre.

Caeodd ei dad ddrws y cartre a chychwynnodd y teulu'n ddistaw ar hyd y coridor hanner tywyll.

Bydd Wrecsam oddi cartre yn erbyn Bristol Rovers - sydd eisoes wedi disgyn i'r Drydedd Adran yn barod - a Chaerdydd yn teithio i Hartlepool.

Gall BBC Cymru'r Byd ddatgelu bod Wrecsam am chwarae nifer o'u gemau cartre y tymor nesaf ar nos Wener, yn hytrach na phrynhawn dydd Sadwrn.

Mae gan Benybont ddwy gêm ar ôl - oddi cartre yn erbyn Caerffili ddydd Sadwrn, ac yn erbyn Abertawe wythnos i heno.

Gan eu bod yn gorfod cerdded dros y mynydd yn ôl a blaen o'u gwaith, a'r efail mewn rhan is o'r chwarel, yn weddol agos i'm cartre', dyma nhw'n gofyn i mi fynd â'u hoffer di-fin nhw i lawr at y gof i'w hogi, a dod â'r rhai miniog i fyny'n ôl.

Mae Wrecsam yn parhau i godi pwyntiau oddi cartre - ond yn dal heb argyhoeddi'n gyfan gwbl.

2 - 2 oedd hi yn eu gêm nhw dros y ddau gymal, a gôl chwarter awr cyn y diwedd yn ei gwneud hi'n 1 - 0 i'r tim cartre ar y noson.

Rhwydodd prif sgoriwr Mansfield, Chris Greenacre, o'r smotyn ac yr oedd y tîm cartre wedi cael eu triphwynt haeddiannol.

'Pam na fuaswn i'n athro?' Am na fuoch chi ddim yn y coleg.' Pam na fues i ddim yn y coleg.' 'Da'n i ddim yn gwybod.' 'Wel, mi ddeuda i wrthoch chi be' 'di'r rheswm Mae'r athro yma wedi gwneud ei waith cartre'.

Yn yr un grwp curodd Yr Almaen Albania oddi cartre 2 - 0.

'Mae'n rhaid cadw'r clwb i fynd am y tair i bum mlynedd nesa nes bod ni'n cael cartre newydd yn y Pentre Chwaraeon.

Harbajan Singh oedd bowliwr mwyaf llwyddiannus y tîm cartre.

Roedd y tîm cartre ar y blaen wedi dim ond pum munud, Shayne Bradley yn sgorio o groesiad Lee Williamson.

Mae'r Cynghrair Cenedlaethol wedi gwrthod cais Cwmbran i chwarae gweddill eu gemau cartre y tymor hwn ar Barc Pontypwl am nad yw cyflwr y cae'n addas ar gyfer pêl-droed.

Yna, ddydd Sadwrn, bydd Cymru'n wynebu'r Alban - y prif-ddetholion, a'r tîm cartre - sy'n cynnwys Montgomerie, Andrew Coltart a Gary Orr.

Buan iawn y sylweddolodd Denzil a Maureen eu bod wedi priodi am y rheswm anghywir, sef i roi cartre i Gwen, merch Gina, a gadawyd Denzil ar ei ben ei hun unwaith eto ym mis Gorffennaf 1999 pan adawodd Maureen ef.

Petaech ymn mynd ar goll cyn hynny ac yn troi'n ôl am Bontardawe, fe fyddwch yn mynd trwy bentre' Bryncoch, cartre' Lewis Davies, awdur y nofel Work, Sex and Rygbi y llynedd.

Gwyliwch chitha' eich bod yn gwneud eich gwaith cartre', bob un ohonoch chi.'

Roedd Abertawe yn gobeithio am eu buddugoliaeth gynta oddi cartre ers mis Medi yn Northampton neithiwr.

Yn Mansfield neithiwr roedd Caerdydd yn gobeithio gwthio am Bencampwriaeth y Drydedd Adran - ond y tîm cartre'n diffetha'r cynlluniau hynny.