Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cas

cas

Rhwymwyd y llyfr mewn cas derw du.

Hefyd, mae un cas arbennig wedi'i neilltuo ar gyfer eitemau dros dro, sy'n awr yn cynnwys eitemau ar fenthyg oddi wrth Gymdeithas Hynafiaethau Ynys Môn.

Plygodd a chodi cas sbectol a'i roi ar y bwrdd.

Yr oedd yna lun plentyn mewn sgert neu drywsus pen glin a sana beic a thamishantar yn gorwedd ar ei fol ar lawr yn darllen ar gornel isaf cas glas y gyfrol a adwaenwn i o Nedw, Tegla Davies.

Yn ystod y chwe blynedd hynny ymgymerodd yn ddiwyd â'i ddyletswyddau pwysfawr a thrigai yn llys yr esgob ym Matharn, ger Cas-gwent.

Breuddwyd cas, mae'n debyg.' Daeth golwg gythryblus i lygaid y ficer.

Yr oedd hefyd yn filwrol ei gydymdeimlad ac wedi brifo teimladau Waldo droeon drwy ddweud pethau cas ynghylch ei basiffistiaeth, ac wedi gweithio'n ei erbyn ar y pwyllgor addysg i'w ddiswyddo.

Cas gan bawb oedd hi.

Hen arferiad cas gan Owain Goch oedd tynnu yng ngwallt yr eneth fel tynnu ym mwng march.

Anghytgord cas, aflafar fu'r canlyniad.

Bryd arall codwyd ofn arno gan ddyn cas yr olwg a ddiflannodd yr un mor barod pan fygythiodd Idris ef â'r cleddyf.

Maen nhw'n gallu clywed pob smic a does wiw dweud gair cas amdanyn nhw heb sôn am drafod sut i gael gwared â nhw.

Mae'r Pecyn Adnoddau yn cynnwys wyth casét o'r 30 rhaglen a ffolder gynhwysfawr o nodiadau gan Linda Wyn, Coleg Menai.

Dafydd a Branwen a phob ddi-smygwr arall sydd wedi bod yn agos at swyddfa'r Gymdeithas am ddioddef fy mwg; Owain am y sylwadau hollol diwerth; Grant am deutha fi sut i gyhoeddi blincin' peth i ddechrau; pawb sy 'di cyfrannu a chefnogi; pawb sy 'di rhoi cysylltiadau i'r Tafod Trydanaidd ar eu tudalennau Gwe nhw; pawb sy 'di ymweld â'r Wefan hon; pawb sy 'di cynorthwyo a chefnogi Cymdeithas yr Iaith rhywsut rhywbryd -- diolch am eich ysbrydoliaeth a'ch gwaith. Cas-berson y Mis

Yn wir, dywedodd bethau digon cas yn aml iawn am ei hynafiaid.

Agor Clawdd Offa rhwng Cas-gwent a Phrestatyn.

'Roedd Rhian yn casáu Emma oherwydd y cyhuddiad yn erbyn Reg ond buan y daeth y ddwy'n ffrindiau wrth iddynt geisio gwahanu Reg a Diane.

Gwagwyd pob cas, ac agorwyd pob parsel.

Cafodd Raewyn Henry o Heol Marshfield, Cas-bach, ddirwy o £150 a'i gorchymyn i dalu costau o £30.

Yn ystod ei hwythnos o arhosiad yno, 'roedd pethau'n o ddrwg rhwng y tad a'r mab, er i Cadi dyngu yn y llys na chlywsai hi erioed air cas rhyngddynt.

Dyna hen feddwl bach cas, meddyliais.

Mae rhywrai gerllaw yn siarad amdanat ti, ac fe alle fynd mlaen am beth amser, felly paid rhoi cyfle i bobol ddweud pethau cas amdanat ti.