Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

casnewydd

casnewydd

Hefyd heno yn y Cynghrair, Casnewydd yn chwarae yn Glasgow.

Casnewydd enillodd y gêm fawr ar frig Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban neithiwr.

Croesor Cafwyd ymholiad oddi wrth Mr Arwyn Thomas, Casnewydd ynglŷn ag ystyr yr enw Croesor.

Hydref 26 MANGRE yn Le Pub,Casnewydd.

Yn y gêm arall yng Nghyngrair Cymru a'r Alban fe gollodd Casnewydd o 28 i 20 yn Glasgow.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn dweud mai gwaith dur Llanwern ger Casnewydd sy'n cynhyrchu'r gwastraff gwenwynig ucha yng Nghymru a Lloegr.

Mae Casnewydd yn teithio i Castres ar ôl curo'r Ffrancwyr adre yr wythnos diwetha.

Mae'n anodd i'r chwaraewyr chwarae dair gwaith mewn wythnos, felly maen siwr bod gêm fawr ym mechgyn Casnewydd, meddai Lyn.

Dim ateb gan Afan Nedd, Rhondda Cynon Tâf, Caerdydd, Penybont, Blaenau Gwent, Casnewydd, Bro Morgannwg.

Bydd Scott Mitchell, ail faswr Casnewydd, yn chwarae i Lyn Ebwy y tymor nesaf.

Mae cyfarwyddwr hyfforddi Clwb Rygbi Casnewydd Allan Lewis, yn cwyno'n enbyd am strwythur y gêm yng Nghymru.

Eisoes mae golygon pawb yn troi tua'r penwythnos a rownd derfynol Cwpan y Principality ddydd Sul - Casnewydd yn erbyn Castell Nedd.

Chwarae dwy, colli dwy, oedd record Casnewydd yn erbyn Castres yn Nharian Ewrop y tymor diwetha.

Mae Casnewydd yn awyddus i arwyddo un arall o fawrion y gêm i gymryd ei le.

Bu nifer o bobl o gylch 'Y Pentan' yn brysur iawn yn Eisteddfod Casnewydd, yn enwedig o gofio mai hon oedd yr eisteddfod olaf cyn Eisteddfod Dyffryn Conwy a'r Cyffiniau y flwyddyn nesaf.

Mae 'na wyth ohonynt - Merthyr, Bangor, Y Barri, Casnewydd, Caernarfon, Bae Colwyn, Y Rhyl a'r Drenewydd.

Bydd Pontypridd yn chwarae Caeredin 'fory, ac yn y gêm arall, bydd Casnewydd yn teithio i Cross Keys.

Mae Casnewydd yn sâff o'u lle yn Ewrop y tymor nesaf, a bydd eu meddyliau nhw'n troi at rownd derfynol Cwpan y Principality wythnos i ddydd Sul.

Yr un yw record Casnewydd a Phontypridd - dwy fuddugoliaeth allan o bedair.

Agor twnel Brynglas ar yr M4 ger Casnewydd, y twnel traffordd cyntaf ym Mhrydain.

Maen nhw hefyd wedi tynnu dau bwynt oddi ar Castres - fydd yn chwarae Casnewydd - am gynnwys Norm Berryman yn eu tîm yn erbyn Caerfaddon.

Bydd Casnewydd - hen glwb Peter Rogers - yn wynebu Caerfaddon ar faes Rodney Parade, heno.

Dwi'n credu bod y tîm sy gyda ni eleni dipyn cryfach na'r tîm oedd 'da ni llynedd, meddai hyfforddwr Casnewydd, Allan Lewis, ar y Post Cyntaf y bore yma.

Casnewydd, am y tro cyntaf ers 1977 enillodd brif gwpan rygbi Cymru.

Tua'r un amser, dechreuodd Ali fusnes cigydda rhan amser, gan werthu'r cig i Arabiaid Casnewydd.

Mae Shane Howarth wedi dod dros yr anaf i'w ysgwydd a bydd yn nhîm Casnewydd ddydd Sul.

Mae'r clwb yn agos iawn at fy nghalon i ac ar ôl canlyniad Casnewydd yr un cnta rwyn edrych amdano yw un Llanelli.

Mae Casnewydd yn chwarae Caerffili a bydd Cross Keys yn wynebu Abertawe.

Curodd Casnewydd Stafford, 1 - 0, yng Nghynghrair Doctor Martens.

Oherwydd bod Casnewydd yn whare gartre dwi'n meddwl bydd hyn'na yn gwneud gwahaniaeth, ond pwy a wyr.

Tro Casnewydd yw hi i herio Llanelli ar Rodney Parade heno.

Chastell Nedd fydd yn herio Casnewydd ac fe fydd hi'n frwydr ddiddorol, yn arbennig rhwng y ddau hyfforddwr.

Yn dilyn Gwrthryfel Casnewydd, anfonwyd yr arolygwr H.

Mae disgwyl i glwb rygbi Casnewydd gyfarfod heddiw i drafod olynydd i Gary Teichmann, a chwaraeodd ei gem olaf i'r clwb yn rownd olaf Cwpan Principality.

Digwyddodd daro ar Ali y bore hwnnw ym marchnad Casnewydd pan ofynnodd Ali iddo hebrwng y cig i Heol Grafton a'i adael yn y gegin.

Roedd y cyfarfod ei hun yn dipyn o achlysur - yn ffrwyth bron i flwyddyn o lythyru, e-bostio a ffonio wrth geisio cysylltu â chynrychiolydd democrataidd (eto'n rhyfedd o ddirgel) trigolion Gorllewin Casnewydd.

Mae asgellwr Casnewydd Matt Mostyn yn symud y sydyn ar, ac oddi ar, y cae y dyddiau hyn.

Steen Tinning o Ddenmarc oedd enillydd Pencampwriaeth Agored Cymru ar gwrs y Celtic Manor, Casnewydd.

Castell Nedd fydd gwrthwynebwyr Casnewydd yn rownd derfynol Cwpan Rygbi'r Principality y tymor hwn.