Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ccc

ccc

WL Oherwydd nad yw CCC yn fodlon mabwysiadu polisi o ariannu hir dymor rydan ni'n cael ein gorfodi i wneud cynlluniau'r cunud olaf.

a CCC Sports and Arts Foundation - Bu'r cynllun hwn ar dro ers Mis Medi.

ADRODDIADAU ERAILL ADRODDIAD YR IS-BWYLLGOR CYMRAEG Cyfarfu'r pwyllgor bum gwaith yn ystod y flwyddyn yn ogystal a threfnu dau gyfarfod arbennig gyda swyddogion CCC Cafwyd trafodaeth gyda George Owen, Swyddog Drama C.Dd.C a'r Eisteddfod Genedlaethol, a theimlwyd fod gwelliant cyffredinol yn y trefniadau ar faes yr Eisteddfod ond fod gofyn trafodaeth bellach am rai elfennau.

Y mae angen arian o CCC i'w rannu rhwng y cwmniau â'r canolfannau i farchnata a chreu cynulleidfa.

Yn ystod y flwyddyn bu saith cyfarfod o'r Pwyllgor Gweithredol, tri cyfarfod CCC/CCPC.

Mae hyn yn rhagdybio y gellir llwyddo i gael strategaeth ariannol tymor hir gan CCC i warantu'r cynlluniau hyn.

Mae CCC yn ariannu cynhyrchiad gan gwmni ond â'n ni'n gwybod dim tan y funud olaf.

xi cynrychioli'r sir ar weithgorau CCC a PDAG (Ca uwch)