Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ccpc

ccpc

fel aelod o'r Is-bwyllgor Gweinyddiaeth a Rheolaeth ac yn hapus i gynorthwyo gydag unrhyw ymholiad y bydd gan CCPC.

Gan fod pob aelod o CCPC.

Bu cyfarfodydd swyddogol a'r Eisteddfod Genedlaethol yn ogystal a chyfarfodydd hanner blynyddol CCPC.

Cynhaliodd CCPC.

ADRODDIAD Y CADEIRYDD Rhoddodd Ellen ap Gwyn ei thrydedd adroddiad fel Cadeirydd CCPC.

a chyfarfu Dafydd Thomas ac Ellen ap Gwynn ac Edmond Fivet, Prifathro Coleg Cerdd a Drama Cymru i drafod perthynas CCPC.

Y mae Mandy Wix yn cynrychioli CCPC.

Yn ystod y flwyddyn bu saith cyfarfod o'r Pwyllgor Gweithredol, tri cyfarfod CCC/CCPC.

Diolchwyd i Dottie James a Roger Fox am baratoi'r ddogfen ymateb i Ad-drefniant Llywodraeth Leol ac i Mandy Wix am ei hymateb, ar ran CCPC., i'r ddogfen ar Ddawns.

Cyfeiriodd at Iona Herbert, a adawodd ei swydd fel Ysgrifennydd CCPC.

Cafwyd eisoes gyrsiau hyfforddiant ac fe drefnir ychwaneg fel rhan o'r cydweithrediad rhwng CCPC.

a mynegodd ei phleser mewn bod a chysylltiad clos a CCPC.

wedi derbyn cynnydd mewn ariannu cynigiodd Ellen ap Gwynn y dylai'r tâl aelodaeth i CCPC.

Y mae CCPC.