Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cemegwyr

cemegwyr

Alcemegwyr oedd yr enw ar y cemegwyr cyntaf.

Dangosydd yw enw cemegwyr ar bapur litmws.

Mae cemegwyr yn defnyddio papur wedi'i drin yn arbennig o'r enw papur litmws pan fyddant yn profi hylifau anhysbys i weld ai asid neu alcali ydynt.

Yn ol arlunwyr y Canol Oesoedd, hen ddynionach crebachlyd oedd y cemegwyr cyntaf, yn cymysgu rhyw gawl rhyfedd o ymennydd ystlumod, llygaid brogaod a thafodau madfall mewn crochan enfawr, gan fwmian geiriau swyn dieithr.

Mae cemegwyr yn gwndeud gwrteithiau hylif i blanhigion ty.

I lawn ddeall prosesau'r môr, mae'n rhaid galw ar ymchwilwyr o lu o wyddorau "traddodiadol" megis cemegwyr, biolegwyr, ffisegwyr, daearegwyr a mathametgwyr.

Golygodd y datblygiad gydweithio clos rhwng gwyddonwyr o gefndiroedd tra gwahanol yn ffisegwyr, cemegwyr, metelegwyr, a pheirianwyr electroneg, ac mae'r cydweithio hwn yn parhau i fod yn un o nodweddion y maes hyd heddiw.

Mae cemegwyr wedi datblygu llawer math o wrtaith i helpu'r garddwr a'r ffermwr.

Ymdriniaeth ymarferol ydyw gan wr craff sy'n deall techneg amaethu tan amodau arbennig ei fro, ei hinsawdd, ei gwyntoedd cyson a natur ei phriddoedd, (ceir yma un o'r enghreifftiau cynharaf o fap priddoedd), ac y mae ganddo gynghorion wedi'u seilio ar arbrofion cemegwyr y Gymdeithas Frenhinol.

Fel pob gwyddonydd, mae cemegwyr yn gwneud popeth i osgoi peryglon diangen.

Trwy gydweithio gyda meddygon, ffermwyr a diwydianwyr, mae cemegwyr yn ein helpu i fyw bywydau mwy iach a chyfforddus.

Mae cemegwyr, fel pob gwyddonydd, yn ysgrifennu nodiadau ynghylch eu harbrofion.

Mewn diwydiant, ceir cemegwyr sy'n treulio eu horiau gwaith yn gwneud ymchwil.