Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cerdyn

cerdyn

Cliciwch ar un o'r lluniau isod i weld cerdyn maint llawn.

Dim ond fy ngherdyn i ydw i isio - cerdyn banc.' Dydw i ddim wedi deall.

Hyd y gwyddwn ddaru 'run ohonyn nhw anfon Cerdyn Post i egluro.

Yr unig straen arno chi fydd cofio rhif eich cerdyn cerdyd.

Gosodwch y cerdyn hwn mewn hollt a wnaed mewn pric cwta - un crwn, os oes modd.

Wedi camu drwy'r drws yn y wal goncrid-flocs, neu'n hytrach drwy'r agendor lle buasai, gan ei fod wedi cwympo ar ei ben i'r llaid yng ngenau'r twnnel, tynnwyd llun arall o Eluned a minnau - y tro hwn, yn fwy llwyddiannus, ar gamera wincad llygad llo David Lewis, sy'n dangos yn amlwg ein bod yn falch o'n gorchest yn dwyn y cerdyn.

Ar ol i chwi hel y darnau at ei gilydd, chwythwch ar y cerdyn trwy welltyn yfed.

Dyma ddewis o bum cerdyn gan Mumph ar gyfer gwahanol amgylchiadau.

Rhydd Mair ei gair ar y cerdyn.

Bwydwr potel lemone/ d Bwydwr wal Cerdyn Agen/hollt i chi allu gwylio'r adar Man bwydo adar ger y ffenest BWYDO ADAR

Barclays yn cyflwyno'r cerdyn credyd cyntaf.

Bydd golau'r gannwyll yn pasio trwy'r twll yn y cerdyn, trwy'r bowlen, gan ffurfio delwedd ar y cerdyn gwyn.

Yn aml, dyfais wrth gefn yw camerâu i ddatrys pethau pan fyddan nhw'n mynd o le ac fe fyddai person penderfynol yn gallu torri tagiau neu gael cerdyn adnabod.

Er mwyn gweld cerdyn yn ei lawn faint cliciwch arno.

Bydd yn rhaid i'r darllenwr edrych yn fanwl arnynt, ac os, ie OS bydd un o'r rhain yr un peth â rhif y cerdyn, peidied gwastraffu eiliad, oherwydd ma'n rhaidd ffonio swyddfa'r papur newydd cyn deuddeg o'r gloch, ganol dydd.

Amheuaf ai Miles oedd yr enw arall, ond gwn fod cerdyn coffa am hen gyfaill iddi yn hongian ar y mur ar bwys y lle tan yn yr ystafell flaen ac mai enw ei chyfaill ymadawedig oedd Mary Miles Minter a gwn fod y cyfenwau Miles a Minter i'w cael yn weddol aml yn Ne Penfro.

Does dim angen sgwennu siec bellach, mi wnaiff y cerdyn yn unig y tro, Ylwch, mae na fashîn sbeshial yn fan hyn ar ei gyfer o.

Gwthiodd flaenau'r pinniau i ddau ymyl y cerdyn, tua hanner ffordd i fyny, i ffurfio echel i droi'r cerdyn arno.

Lloyd aeth i'r gôl ar faes Flexsys Derwyddon Cefn fis diwetha ar ôl i Tony Tucker gael cerdyn coch ar ol dau funud yn unig.

dyna'r Son ...' Pwyntiodd yn gynhyrfus at y cerdyn.

Symudwch y cerdyn nes i chwi cael delwedd glir o'r gannwyll.

Beth bynnag, yn ôl a gofiaf, pan fu rhaid iddo ddangos y 'cerdyn' hollbwysig yn y diwedd, fe ddywedwyd yn garedig wrtho fod Pantycabal wedi bod yn gyfan gwbl yn yr iawn, er ychydig yn ddihiwmor o bosib, a'i fod ef, Waldo, wedi troseddu wrth beidio â dangos y cerdyn, ond y câi ef ei esgusodi'n llwyr pe bai ef yn sgrifennu ychydig o'r hanes ar gân i'r Pembrokeshire Police Gazette; ac yno, onid wyf yn camgymryd, yr ymddangosodd y gerdd am y tro cyntaf.

Bydd y cerdyn yn troi'n chwim ar ei echel ac os gwyliwch yn ofalus, bydd y pysgodyn yn ymddangos fel petai yn y bowlen.

I ddechrau mae'n rhaid cael cerdyn arbennig wrth brynu'r papur dyddiol hyn, cerdyn â rhif arno.

Does dim angen sgwennu siec bellach, mi wnaiff y cerdyn yn unig y tro, Ylwch, mae na fashŵn sbeshial yn fan hyn ar ei gyfer o.

Drwy ddefnyddio cerdyn, gwnaed yn siwr fod pawb yn medru prynu cyfran teg o nwyddau angenrheidiol am brisiau isel.

Mae'r peiriant yn llyncu'r cerdyn ac yn poeri tipyn o bapur allan.

Rydych chi'n arwyddo'r papur ac yna'n cael y cerdyn yn ôl.

Dwi'n brysio yn ôl i'r car i chwilio am y cerdyn.

Pan af at y cownter, dywed y dyn nad siec sydd ei angen ond y cerdyn.

Rydw i'n cael talu am y cwbwl efo'r cerdyn a does dim eisiau gwario prês o gwbl.

"Mewn garej ydy ni, Bigw.' Pan af at y cownter, dywed y dyn nad siec sydd ei angen ond y cerdyn.