Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ces

ces

Ces sioc o weld heidiau o fechgyn bychain croenddu, rhai mor ifanc â saith mlwydd oed, yn byw ar y strydoedd, yn cardota, a deifio ar y sgraps diangen oedd yn cael eu taflu allan gan y gwerthwyr ffrwythau.

Cerddodd rhai i lawr ond ces i docyn dychwel.

Charlie wedi prynu llond cês o grysau sidan ym Mharis.

Ces i ngeni a nhraed bron yn y dŵr yn Craig y Don ar y Parrog; ofiad y Bae dair gwaith pan yn ifanc.

Am gerddad dros gar pan oeddwn i wedi meddwi y ces i hi gynta,' meddai un o'r myfyrwyr yn gysurlon.

Mae'r 'orders' yn dod o'r top, Doctor, oherwydd mae'r gwaith sy'n cael 'i neud yma'n bwysig iawn - yn holl-bwysig os daw rhyfel." "'Dwy'i ddim yn siŵr iawn pam y ces i alwad i ddod 'ma..." "Proffesor Dalton - ein prif wyddonydd ni 'ma - ofynnodd amanoch chi'n bersonol.

Ces fy nghroesawu'n wresog gan un o gynrychiolwyr y cwmni, ac wrth i fi gael fy ngyrru allan o'r maes awyr, gwelais, am y tro cyntaf y shanty towns oedd ar bob ochr i'r ffordd.

Ces i fy holi gan heddlu lleol llai annymunol, ac rwy'n dal i gofio un ohonynt yn dweud, 'Sa i 'di 'neud hyn o'r blaen.

Ces atebiad gyda'r manyldra mwyaf, gan un a ddylai wybod, sef Richard Williams, Tū Wian.

ces...' Lân, oedd hi'n mynd i'w ddweud, wrth gwrs.

Sawl tro y ces i fy rhoi yn fy lle wedi i mi wneud sylwadau fel, "Ddim yn meddwl llawer o 'Pobl y Cwm' heno nhad," mi gawn yr atebiad "Pa bryd wyt ti am sgwennu pennod?" Wiw i mi chwaith ddweud fod actor neu actores ddim yn dda, neu mi fyddwn yn cael darlith am gynhyrchu drama deledu o'r top i'r gwaelod.

Ar ôl hynny ces i wythnos bant ac rwy'n meddwl i mi ei haeddu!

Dyna un esboniad pam y ces i fy hun yn eistedd ym mhabell y Cyrnol Gadaffi wrth draed y dyn ei hun - a chael gradd gan Academi Filwrol Merched Libya .

Ces fy ngyrru o gwmpas y salonau amrywiol i gwrdd â'r bobol y byddwn i'n eu dysgu.

Cês lawer o gynghorion gan Randall ac wrth ffarwelio nos Wener rhoddodd un arall i fi.

'Os ydi rhywun yn lân ac yn daclus,' aeth yn ei blaen, 'ac yn cario hances, BOB amser heb eithriad, han-ces...

Ces addewid am bryd o fwyd rhad yn y Royal Oak.