Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chai

chai

Fel y nododd Gruffydd wrth adolygu'r ddrama yn Llenor yr haf hwnnw, ffurf newydd ydoedd na chai'r clod a haeddai er ei bod yn 'ymgais onest i dorri llwybr newydd.' Llwybr ydoedd a wyrai oddi ar gonfensiwn drama'r Gegin Gymreig yn null Beddau'r Proffwydi, o ran plot a hefyd o ran syniadaeth gynhaliol.

Yn wir, ni chai gyfle i ddweud fawr o ddim ac eithrio ambell 'Bobl bach!' neu 'Brensiach annwyl!' Roedd hi'n methu'n glir a dod dros y ffaith fod yr holl bethau hyn wedi digwydd a hithau'n gwybod dim amdanynt.

Chwysodd wrth syllu arni, a gweddio na chai yntau gyfranogi o'r un profiad.

Mae te (chai) yn hollbresennol, diolch am hynny, oherwydd mae'n rhaid yfed rhywbeth, ac mae dŵr yn beryglus.

Nid oedd hynny yn ei wneud yn gymwys am grant ac ni chai'r perchennog osod y tŷ.

'Dyna John,' meddai'r wraig; 'weithiodd o'r un hog o gwmpas y lle yma pan oedd o'n fyw ac mi benderfynais i na chai o ddim segura o hyn ymlaen!' Wrth gwrs, byddai un llwchyn o John yn cynnwys sawl miliwn o ronynnau egni, ac felly nid yw ergyd y stori yn un gwbwl ddiogel!

"Chai si chwon gehrwp ener" - gan chwifio ei bolyn sgio at ben bryn bach nepell i ffwrdd.

Ni chai ddim math o dangnefedd nes i'r bygythiad hwn gael ei symud.

Sefydlodd ysgol i ddysgu mathemateg yn Llundain a chai waith hefyd yn diwtor preifat i feibion boneddigion.

Ni chai enllib, ni chai llaid Roddi troed o fewn i'w tre Chwiliai 'mam am air o blaid Pechaduriaid mwya'r lle.

Pobl groesawus yw'r Uzbek ac y mae'r chai, sef y paned te, yn nodwedd syml o'u croeso a'u traddodiad fel teithwyr y steppe a'r anialwch.

Bu yn ohebydd wythnosol i'r North Wales Chronicle ym Mangor, a chai Llanfairfechan a HS le amlwg ynddo.