Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chais

chais

Ni chais Hiraethog archwilio'r berthynas hon: try at bethau allanol hollol.

Y sgôr derfynol oedd 46 - 20, gyda'r capten Craig Quinnell yn sgorio dau o'r chwe chais.

Yn gyntaf, na fu wedi marw Elisabeth hyd at drothwy'r ugeinfed ganrif na chais na bwriad gan neb o bwys yng Nghymru i ddatod dim ar y cwlwm a unodd Gymru wrth Loegr na gwrthwynebiad o unrhyw gyfri i'r egwyddor o deyrnas gyfunol a diwahân.

(b) Dyluniad Cartrefi yng Nghymru Wledig Astudiaeth Ymchwil y Cyngor Cefn Gwlad CYFLWYNWYD adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio y derbyniwyd yn ddiweddar gopi o'r adroddiad uchod gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru gyda chais am sylwadau'r Cyngor arno.

Gêm eitha anniben, hefyd, tan y chwarter awr olaf pryd sgoriodd y tîm cartre dri chais.

Mae Cyfarwyddwr Sain wedi dychwelyd y ffurflenni i D^y'r Cwmniau gyda chais syml - a wnaed droeon o'r blaen - am i D^y'r Cwmniau ddarparu eu ffurflenni mewn ffurf dwyieithog, fel y gall pob cwmni yng Nghymru gael dewis teg a chlir ym mha iaith y dymunant gyfathrebu a'r T^y.

Cafodd Rhys Williams ddau gais, a chais yr un i Owain Ashman a'r mewnwr ifanc Ryan Powell.

Dafydd Wigley oedd y cyntaf i darfu rhywfaint, diolch byth, ar y tangnefedd gyda chais ymosodol am ddatganiad ar y sefyllfa ddiweddaraf i sicrhau arian cyfatebol ar gyfer cronfeydd Amcan Un yr Undeb Ewropeaidd.

Agorodd fflagon o gwrw a mwynhaodd weld cynfaswr Cymru'n sgorio tri chais gwych.

Daeth pecyn gwybodaeth gan y Samariaid ynghyd a chais am rodd ariannol - penderfynwyd trafod y cais yn y pwyllgor rhanbarth nesaf.

Ei serch at ei wraig yw ei bopeth fel na chais ddim ond bod gyda hi yn neilltuedd eu hystafell.

Trydan yn cael ei ddiffodd am naw awr y dydd a chais i bobl wresogi un ystafell yn unig yn eu tai.

Ond fe ildiodd Castell Nedd dri chais, hefyd.

Bu ei chais yn llwyddiannus, ac ymhen dim roedd wedi priodi ac yn gweithio ym Methlehem.

Y sgôr oedd 42 - 16 gyda'r Vikings yn sgorio chwe chais i un gan Yr Alban.

Ond pan sgoriodd Jason Hewlett ddwy funud o'r diwedd i fynd gyda chais hanner cynta Steve Ford â Paul Williams yn trosi roedd hi'n 13 - 12 a phawb yn cnoi ewinedd.

Mae'r bryddest yn llawn o angst y cyfnod ôl-Ryfel: siom, dadrith, euogrwydd, gwacter ystyr, a chais i foddi'r gwacter ystyr hwnnw yn y clybiau nos yng nghanol meddwdod, anfoesoldeb, y 'tango' a 'jazz'. Ceir ynddi ddisgrifiadau cignoeth o ymladd yn y ffosydd.