Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

channoedd

channoedd

Gyda channoedd o rai eraill, cawsom ein hunain ar drên arall.

Gyda channoedd o gefnogwyr ymosododd ar drefi yng ngogledd ddwyrain Cymru a'u llosgi.

Y mae yr holl balasdai ardderchog y cyfeirwyd atynt, a channoedd heblaw hwy, heddiw yn syrthio yn gyflym i adfeiliad; mwy na hanner y rhai sydd o gwmpas Huntsville yn weigion; y gerddi blodau a'r perllanau yn llawn chwyn a'r mulod yn eu pori; naw o bob deg ohonynt `To be Sold or Let'.

Mae gan bryfed, gwenyn a thrychfilod eraill lygaid cyfansawdd sydd a channoedd o lensiau bach bach.

Nifer o Iddewon yn cael eu lladd, difrodi 7000 o siopau a channoedd o synagogau.

Yng nghwmni%oedd y New Model Army lle ymdroai Hadwyr a Phalwyr a Phleidwyr y Bumed Frenhiniaeth, fel yn yr eglwysi cynnull a wrandawai ar bregethwyr a raddiodd gan mwyaf ym Mhrifysgol Llyfr Daniel a Phrifysgol Llyfr y Datguddiad, fel yng nghelloedd myfyrdod Arise Evans a John Archer a Peter Sherry a Gerald Winstanley a channoedd ar gannoedd o chwyldroadwyr duwiol ac annuwiol eraill, gan gynnwys Morgan Llwyd o Wynedd, ffynnai syniadau fel mwyar duon Medi.

Cannoedd o wahanol adrannau o'r Lluoedd Arfog, rhai yn teithio gyda 'full pack', eraill yn troedio'n ysgafn, dynion a merched a channoedd hefyd o sifiliaid.