Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chawsom

chawsom

Felly, yr oedd Ioan Evans yn mynd a'i deulu i'r capel ar hyd yr haf am flynyddoedd gan wneud rhyw dair lîg a croesi dwy afon, ac yn y gwanwyn pan fyddai'r eira yn dadmar ar y mynyddoedd, 'roedd yr afonydd yn codi, a chawsom fwy nag un dychryn wrth ei mentro, gan fod yn dŵr yn dod i fewn i'r cerbyd.

Ymhen hir a hwyr adroddais y stori am y gwely wrth y bechgyn a chawsom lawer o hwyl ynghylch y digwyddiad.

Roedd yn ddyn digon croesawgar a chawsom bryd blasus a sgwrs mewn Chinese am 6 kuai (50 ceiniog ballu).

Ni chawsom yr un driniaeth, er bod yn rhaid i ni agor cist y car a dangos pob llyfr oedd gennym.

Nid ydym wedi cael un Binney i'n dysgu i blygu yn wylaidd syn yn yr olwg ar y 'Goleuni Tragwyddol', nac un Alford i'n galw gyda 'Forward be our watchword' i adael ofn y diffydd, a gweled goreu Duw a dyn yn y dyfodol; ac ni chawsom un Newman i weddio gyda ni am arweiniad yr 'hawddgar oleuni'.

I aelodau'r hen Seilo, Ann Rhydderch yw merch Mair Hughes a arferai ganu'r organ yn y capel, a chawsom ei chwmni uwchben pryd o fwyd yn y Cross Foxes.

Rhaid cydnabod na chawsom hi'n hawdd cynnal y dystiolaeth tros heddychiaeth.

Ni chawsom wyliau yr haf hwnnw, felly dyna benderfynu'n sydyn y buasai pythefnos ar y cyfandir yn gwneud lles i ni er ei bod yn ddiweddar yn y flwyddyn.

Gwylais gêm o Ffrainc ar y teledu y dydd o'r blaen a chawsom wledd o chwarae dyfeisgar ac atyniadol gyda'r amddiffynfeydd yn diodde cyfnodau lletchwith aruthrol.

'Ni chawsom ni fel plant ond y nesaf peth i ddim o addysg', meddai Daniel Owen, 'ystyriai fy mam fod cael bwyd a dillad i ni yn llawer mwy nag a allai hi ei fforddio.

A dyna oedd y ffaith; ac am flynyddau ni chawsom haner digon o'r naill na'r llall.

Canai geneth o Sir Fôn yn ardderchog; yr oedd yno lawer o ffoaduriaid o drefi mawr Lloegr, a chawsom lawer o hwyl.

Yr oedd nifer o blacardiau yn dynodi enwau cwmnïau megis HSBC, Microsoft, Stena, BT at ati, gyda'r geiriau 'Mae'r Gymraeg yn anweledig!' Cafwyd negeseuon o gefnogaeth gan Dafydd Wigley AS AC, Elfyn Llwyd AS, ac Eurig Wyn ASE yn cefnogi'r alwad am Ddeddf Iaith newydd, a chawsom ein hatgoffa o'r sefyllfa warthus.

Pan welodd fi dywedodd yn syth 'Well it's my Welsh tutor' a chawsom sgwrs fer.

A chawsom ddisgownt hael gan westy'r Alvear Palace, un o'r goreuon a'r drutaf yn Buenos Aires - lle bu Fergie yn aros yn ddiweddarach, mae'n debyg.

Mae cryn dadlau wedi bod o du rhieni a darparwyr y gwasanaethau, yn ogystal â chan y bobl ag anableddau eu hunain, ynghylch pa dermau fyddai'n dderbyniol a chawsom blethora o dermau: anhawsterau dysgu, o dan anfantais, ag anfanteision, arafwch datblygol, datblygiad gohiriedig.

chawsom ddod i'r tir mawr mewn steil - hofrennydd - profiad arall eto ac yn newydd i rai ohonom.

A chawsom ein hunain yn mynd yn sydyn ymlaen am y brif ddinas.