Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

cherbydau

cherbydau

Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat

Wrth i'r wawr dorri roedd milwyr, a cherbydau arfog Israel yn croesi'r ffin yn ôl i ogledd eu gwlad.

(a) Hawl weithredol i'r Is-bwyllgor Trwyddedu Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat i drwyddedu gyrwyr cerbydau hacni ac i ymdrin â maes gwaith hurio preifat.

Roedd Bethlehem yn anhrefn llwyr wrth i bobl fanteisio ar eu hychydig oriau o ryddid: y strydoedd cul dan eu sang o bobl, mulod a cherbydau yn rhuthro i bob cyfeiriad.

I Merêd roedd holl awyrgylch y lle'n amheuthun - y symlrwydd cyntefig ac yn arbennig yr heddwch perffaith heb na cherbydau swnllyd na phobl drystfawr i'w ddifetha.