Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chig

chig

Yr ydw i wrth fy modd gyda chig oen ac wedi mopio efo cig eidion.

O dan aeliau cuchiog gwyliai Nina hi'n llowcio ei chig moch.

Ymunwn â hwy am bryd o fwyd yn y neuadd ac mae digon o gwrw a gwin, bara a chig yno i bawb.

Cafodd gyfle i siopa rywfaint yn Heol y Bont-faen ar y ffordd, a chael sana a chig moch a bara, a hannar ffag efo Elsi ar y bws wedyn!

Heb ymgynghori â chig a gwaed penderfynodd Catherine Edwards yr âi hi ar ei hunion cyn belled â'r porthladd i gwrdd â'i phriod fel y byddai'n glanio yno.

Un swllt ar ddeg a chwecheiniog yr wythnos, os cofiaf yn iawn, a dalai fy nhad am lety i mi a gofalai yntau wedyn anfon bagiad o datws a swej ac wyau a chig moch i'r hen wraig o dro i dro.

Gwneud un siwrnai ddechrau'r mis a wnawn i'r arch-farchnad a cheisio cael digon o fwyd i bara am y mis, oni bai am fwydydd ffres fel bara a llefrith a chig.

rhwng aelod blaenllaw o'n Plaid Genedlaethol ni a dysgawdwr mawr o wlad fechan sy'n enwog am ei hysgolion a'i dramâu, ei hymenyn a'i chig moch rhown arni'r enw Baconia'.

Un o'r rhyfeddodau mwyaf oedd, er gwaethaf problemau mawr yr ymbelydredd, fod pris a gwerthiant wyn a chig oen wedi bod yn dda.

Gofynnwch am bysgod a chig wedi grilio yn hytrach na bwydydd wedi ffrio.

Denmarc, wrth gwrs, yw'r 'wlad fechan sy'n enwog am ei hysgolion a'i dramâu, ei hymenyn a'i chig moch', a phetai R.

Ac ar ôl bod ar eu traed bron drwy'r nos a'r holl firi roedd pawb yn hen barod am ginio Nadolig go iawn oedd yn cynnwys gŵydd a chig eidion.

Dogni menyn a chig moch.

Brysiodd i fwyta ei chig seimllyd a'i salad llipa er mwyn gallu ffonio Emyr i sôn am ei phenderfyniad.