Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

china

china

Mae Delyth Roberts o Sir Fôn yn treulio dwy flynedd yn athrawes Saesneg mewn coleg yn China.

Dechrau sefydlu guanxi (perthynas gydweithredol arbennig yn China) efo'r heddlu.

Weithiau fe geir sioc fel pan enillodd y mezzo-soprano Guang Yang o China yn 1997.

Er bod gan India a China boblogaeth uwch nag Affrica, llwyddodd y ddwy wlad honno i orchfygu newyn drwy gynllunio'n ofalus.

Bydd tair awr ar ddeg ar awyren Cathay Pacific wrth hedfan o Heathrow wedi rhoi cyfle i sylwi ar y penawdau yn y South China Morning Post.

Gwefroedd gweld pobl ifanc o Japan, China, De Affrica, gwledydd Ewrop, ac amryw wlad arall yn cyd- ganu mewn Lladin, Cymraeg, Saesneg, iaith Sweden, Swahili, ac Almaeneg.

Dyddiadur Cymraes yn China.

Yn yr un flwyddyn, fe gafodd ardaloedd Capel Curig a Beddgelert eu trawsblannu i China dros dro wrth i Ingrid Bergman, seren Casablanca, ddod draw i Eryri i bortreadu'r genhadwraig Gladys Aylward yn The Inn of the Sixth Happiness.

Erbyn troad y ganrif, disgwylir gan rai sylwebyddion y bydd Cynnyrch Gwladol Crynswth China yn agos at yr America.

Mae Mark Williams wedi cyrraedd rownd gyn-derfynol Pencampwriaeth Snwcer China.

Y mae Delyth Roberts o Sir Fôn yn treulio dwy flynedd yn athrawes Saesneg mewn coleg yn China.

Roedd gwynt mawr wedi taro eu llong ym Môr China, a'r llifeiriant wedi rhuthro i ystafell y peiriannau gan fygwth malurio'r llong yn ddarnau.

Feddylies i erioed y byddwn yn dathlu fy mhen-blwydd yn 23 oed yn China.

Ar yr un pryd cofiwn mai o ranbarthau China y gwelir y twf economaidd cyflymaf ac i'r un wlad y perthyn y stôr mwyaf o lo yn y byd.

Agoriad llygaid hefyd oedd gweld cyn lleied mae safle merched wedi newid yng nghefn gwlad China.

Profiadau Cymraes yn China.

Hardly catchy, fel y dwedodd y chwaraewr criced o China.

Curodd Matthew Stevens John Parrott o bum ffrâm i dair ym ail rownd Pencampwriaeth Snwcer Agored China.

Mr Yang yn gofyn imi edrych dros erthygl a sgrifennodd ar gyfer cylchgrawn academaidd, Teaching English in China.

Mêr esgyrn y negro druan lanwodd eich cypyrddau â llestri drudfawr o aur, arian, a china - gwaith dwylaw celfydd celfyddwyr blaenaf Prydain ac Ewrop - a huliodd eich byrddau a'r danteithfwydydd brasaf, a'ch selerydd â gwinoedd mwyaf blasus gwinllanau Ysbaen, Portiwgal, a Champagne.

Ymhlith ein cyd-letywyr roedd Sean Connery (a oedd heb glywed am Y Byd ar Bedwar!), a Phrif Weinidog China; ac, am resymau perthnasol iawn i'r stori, fel y cawn weld maes o law, yr oedd yr Arlywydd Carlos Menem ei hun yn treulio noson yn y gwesty.

Beth bynnag, dyma gyrraedd Llanfairfechan, ac roedd y lle mor ddiarth i mi â phe bawn i wedi glanio yn China.