Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chlwb

chlwb

Cofiaf ymweld â Chlwb Ro-wen am y tro cyntaf.

Mae Mark Hughes, rheolwr tîm pêl-droed Cymru, wedi ymuno â chlwb Blackburn Rovers ar gytundeb deunaw mis.

'Mae'r ffaith nad yw Caerdydd wedi llwyddo i fynd ymhellach na'r wyth ola yn ffactor bwysig achos mae Peter Thomas a chlwb Caerdydd yn moyn i Gaerdydd wneud yn dda ac ennill Cwpan Ewrop.

Mae e wastad yn trïo creu yr annisgwyl a mae e wedi gwneud gwaith da gyda chlwb Castell Nedd.

Fe/ ddaeth haul y gwanwyn â gwên i bob un o gefnogwyr brwd y Strade a holl aelode'r tîm fel ei gilydd, yn arbennig felly o gofio i bedwarawd o Glwb Llanelli grwydro oddi ar y llwybr cul, ac ymuno â Chlwb Caerdydd yn ystod diwedd y chwedege--Robert Morgan, D.

Mae cyn-reolwr Wimbledon, Joe Kinnear, wedi'i benodi'n ymgynghorydd gyda Chlwb Pêl-droed Rhydychen.

Mae gan Bellamy gytundeb pedair blynedd gyda chlwb Highfield Road - ac, yn gyhoeddus o leia, mae hi'n ymddangos y bydd yn parchu'r cytundeb hwnnw.

Mae Robbie Savage wedi arwyddo cytundeb newydd gyda chlwb pêl-droed Leicester City.

Ystyriwch ymuno a chlwb colli pwysau neu hyd yn oed drefnu grŵp eich hun.

Yn y rhan yma o Eifionydd sefydlwyd tri chlwb o fewn rhyw chwe milltir i'w gilydd sef Llanystumdwy, Bryncir a Phorthmadog.

Mae'n benwythnos pwysig i'r tri chlwb o Gymru yn y Cynghrair Nationwide.

Yr oedd y pwyllgor wedi rhannu'r arian rhwng Canolflannau Hamdden Caernarfon a Bangor (er mwyn cael cadeiriau arbennig i'r anabl); Cangen Gwynedd o 'Headway'; Clwb Hŷn Gateway a Chlwb Strôc Ysbyty Gwynedd.

Gan fod pedwar o hen ddisgyblion Ysgol Syr Hugh Owen yn y tîm cyntaf ar un adeg, roedd cysylltiadau cryf gennym â Chlwb Rygbi Caernarfon.