Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

choffi

choffi

Meddyliais am fy nhŷ gwag; fawr o ddim yno ar wahân i ddau wy, tamaid o gaws a choffi du i swper, a'r awydd i fwyta mwy ond heb yr hawl i wneud hynny.

gorffennodd hi ei choffi a gadawodd hi'r arian ar y bwrdd.

Y mae te a choffi yn rhan hanfodol ohonynt.'

A choffi bendigedig hefyd!" Hotel Bergerac "Wrth gwrs!

Dyma gylch cyfarfod sydd wedi gafael a thyfu, cylch o bobl o wahanol enwadau o fewn y dref sy'n dod at ei gilydd i sgwrsio, yfed te a choffi a myfyrio ar y Gair, a hynny bob bore Mawrth yn Festri Salem.

Cafodd Lisa ras i dewi ac yfodd ei choffi Felly,' meddai yntau gan yfed, ac yna syllu i fyw ei llygaid.

A choffi gyda chi.' Erbyn i Kirkley gyrraedd swyddfa Andrews â mygaid o goffi yn un llaw a nifer o ffeiliau yn y llall, roedd côt Andrews yn hongian y tu cefn i'r drws ac Andrews wedi cymryd ei lle yn y gadair.