Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chredaf

chredaf

Ni chredaf y byddwn yn gwneud unrhyw gam a'r awdur trwy ei ddisgrifio yn fwy o swyddog traddodiadol nag yn un o'r to newydd mwy rhyddfrydol.

Cafodd Sam bum mlynedd felly o dan yr oruchwyliaeth honno ac ni chredaf iddo fyth fradychu ei safonau.

Ac eto ni chredaf fod cartrefi'r Hen Wlad yn grandiach na'n cartrefi ni.

Ni chofiaf ragor, ac ni chredaf imi fod yn hwy yn y dosbarth hwnnw.

Gobeithiaf a chredaf, serch hynny, bod safon moesau yn y cyswllt hwn yn gwella.

Gwraig ddifrifol oedd Anti, ni chofiaf amdani'n chwerthin, a phrin yn gwneu, ac ni chredaf ei bod yn boblogaidd ymhlith y bobl ifanc.

Yr argraff a gefais yn fy Ysgol Haf gyntaf oedd ei bod yn ddealledig y dylai holl sbectrwm gweithgarwch cenedlaethol fynd trwy unig sianel Plaid Cymru, a chredaf i hynny fod yn briodol yn y tridegau a'r pedwardegau pan oedd holl ddyfodol Cymru fel cenedl yn dibynnu ar lwyr ymroddiad dyrnaid bychan o bobl, ac mai felly'n unig y gellid gwneud pryd hynny.

Ond er hyn i gyd ni chredaf i ni gael y wobr.

Dywedodd Harol Pinter unwaith nad oedd ei ddramau'n ymddangos yn naturiolaidd er mai naturiolaeth oedd eu pwnc, a chredaf fod yr un peth yn wir am Gwenlyn Parry.

Ar y pryd rhyfeddais at y ddyfais anhygoel ond erbyn hyn ni chredaf fod JH (a dyna fyddai pawb yn ei alw) yn bencampwr ar ei thrin oherwydd ymddangosai'r lluniau â'u hwyneb i waered yn lled aml.

A chredaf fod rhai wedi dyfalu.

ni chredaf fi'.