Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chris

chris

Fel y tîm o'r Alban, sgoriodd Llanelli bedwar cais - dau i'r capten Scott Quinnell ac un bob un i Dafydd James a Chris Wyatt.

Sgoriodd Chris Watkins bedair gôl Llanelli, ac fe llai yn hawdd fod wedi sgorio mwy.

Bydd Mark Jones yn chwaraei ail gêm ar yr asgell a Duncan Jones ei ail ar y pen tynn ar ôl i Chris Anthony anafui goes.

Dywed Undeb Rygbi Cymru nad oes dim a all ef ei wneud yn y mater - a dydi hynnyn synnu neb - a phenderfynodd clwb Chris Stephens, Penybont, mai dim ond dirwy yr oedd yn ei haeddu - nid gwaharddiad.

Cafodd Chris Summers gôl i Ferthyr ddeng munud cyn y diwedd, ac er i'r ddau dîm gael cyfleoedd yn y diwedd ni chafwyd gôl arall.

Cafodd y datblygiad ei groesawu hefyd gan Dr Chris Tillson, cadeirydd y grwp.

Deellir y bydd Chris Smith yn chwarae yn lle Paul Sterling sydd wedi ei anafu.

Y gwir oedd bod Delme Thomas a'i gyd-flaenwyr yn fwy na pharod am yr ymrafael, a'r rhengwrblaen ifanc, Chris Charles, 'nôl yn y tîm ar ôl cael ei anfon o'r cae mewn gêm yn erbyn Castell Nedd.

Bydd Mark Jones yn chwarae'i ail gêm ar yr asgell a Duncan Jones ei ail ar y pen tynn ar ôl i Chris Anthony anafu'i goes.

Yn ystod y gystadleuaeth am gwpan rygbi tri ar ddeg y byd cefais air gydag hyfforddwr Awstralia, Chris Anderson.

Mae Caerffili, er hynny, wedi gofyn i D.R.Davies edrych ar sawl digwyddiad gan gynnwys un pan gafodd y cefnwr Chris John anaf i asgwrn ei foch.

Chris Hutchings fydd olynydd Paul Jewell fel rheolwr newydd Bradford.

Roedd Ryan Giggs yn Nhîm yr Uwch Gynghrair; Chris Coleman yn Nhîm yr Adran Gynta a dau o chwaraewyr Caerdydd - Rob Earnshaw a Josh Low - yn Nhîm y Drydedd Adran.

Cafodd Chris Llewellyn ei hel o'r maes am dacl flêr i goroni noson i'w anghofio i'r tîm dan 21. Maen nhw bellach wedi chwarae 19 gêm heb ennill un.

Yn nhîm Llanelli mae'r wythwr Scott Quinnell a'r clo Chris Wyatt yn cael gorffwys a'r maswr Stephen Jones fydd y capten.

Dwy ffrâm arall fydd eu hangen ar y cyn-bencampwr John Higgins i guro Chris Small y prynhawn yma - mae Higgins ar y blaen o 11 ffrâm i 5.

Y tiwtoriaid oedd Chris Reynolds a Gwynfa Adam, a gofalwyd am weithgareddau'r trydydd grwp a threfniadau gweinyddol y cwrs gan y Swyddog Cyswllt.

Chris Ricketts Eiliwyd:....

Penderfynodd Ioan Bebb ddatgan ei farn ar ôl i Chris Stephens ei daro.

Ac yntaun newydd i'r ardal efallai nad yw Chris Bryant yn sylweddoli peth mor beryg oedd hyn.

Wrth sôocirc;n am yr orchest ddiweddaraf hon i gynnyrch animeiddiedig S4C, dywedodd Cyfarwyddwr Animeiddio'r sianel, Chris Grace, oedd hefyd yn Gynhyrchydd Gweithredol ar y gyfres, "Mae'r gamp o ennill yr Emmys hyn yn rhoi boddhad dwbl, gan eu bod nhw'n cydnabod y dalent sydd yng Nghymru a swyddogaeth alluogi S4C yn dod â'r cyd-gynhyrchiad gwirioneddol ryngwladol ac arloesol hwn at ei gilydd.

Rwy'n deall yn iawn pam y mae rhai pobl yn teimlo'n flin oherwydd i Chris Stephens ddychwelyd mor sydyn i'r cae rygbi wedi iddo daro a brifo Ioan Bebb mewn gêm rhwng Penybont-ar-Ogwr a Cross Keys.

Hon fydd gêm olaf y blaenwr Chris Killen fydd yn dychwelyd i Manchester City.

Chris Perry o America sydd ar y blaen.

Bydd Chris Killen yn aros ar y Cae Râs ar fenthyg o Manchester City am fis arall.

Even the Frogs did better than us, oedd sylw Chris Brasher.

Enillodd Chris Small o ddeg ffrâm i wyth yn erbyn Marco Fu a mae'r cyn-bencampwr Stephen Hendry ar y blaen o chwech i dair yn erbyn Mark Davis.

Chris Wells, nid Garin Jenkins, fydd yn safle'r bachwr yn nhîm Abertawe ar gyfer y gêm yn erbyn Caerffili.

Mae un diwydianwr - y perchennog busnes biotec Dr Chris Evans - wedi galw ar y Cynulliad i dreblu'r cyflog presennol, 100,000, er mwyn denu'r person gorau.

Rhwydodd prif sgoriwr Mansfield, Chris Greenacre, o'r smotyn ac yr oedd y tîm cartre wedi cael eu triphwynt haeddiannol.

'Ar y fainc mae Chris Stephens.

Y chwaraewyr newydd yw Nathan Budgett, Chris Wyatt, Darren Morris a Dafydd James.

Er na fedrwn wneud rhyw lawer o cynnwyr o sylwadau Chris Williams.

Mae Chris Schofield, Mark Ealham a Steve Harmison wedi eu rhyddhau o'r garfan.

Yr aelodau canlynol, felly, fydd y Pwyllgor Gweithredol cyfredol:-Jo Weston Mandy Wix Dafydd Thomas Ellen ap Gwynn Chris Ryde Dottie James Roger Fox Sybil Crouch Ni etholwyd Cadeirydd i'r Is-bwyllgor Cymraeg eto.