Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chwalwyd

chwalwyd

Cyn iddi ei chyrraedd chwalwyd un o'r cwareli'n siwrwd man a landiodd homar o garreg ar draed y gwely a bownsio wedyn i'r llawr.

Chwalwyd arddangosfa'r Awurdod Darlledu Annibynnol ar y maes.

Chwalwyd byd Lisa pan laddwyd Fiona gan ei hen elyn, Kevin Shaw, er mwyn dial arni.

Yn sgil grym y tractor a'r JCBs a pheiriannau eraill, y diwydiant agrocemegol, had gwell a phatrymau newydd o werthu ac o ddosbarthu, fe chwalwyd y ddibyniaeth ar lafur a'r gyfundrefn rhannol hunan-gynhaliol.

chwalwyd breuddwydion cymru o chwarae yn ffeinals cwpan y byd unwaith eto.

Datblygodd cyfeillgarwch agos rhwng Lisa a Karen yn sgil marwolaeth Fiona ond chwalwyd y cwbl wrth i Lisa gyfadde mai Steffan oedd tad ei phlentyn.

Chwalwyd perthynas lwyddiannus Llew a Meira ar ôl i Llew gysgu gyda Gina, ffrind Meira.

Roedd e mor gryf chwalwyd yr hen adeiladau yng nghanol tref Kotor yn llwyr.

Doedden nhw ddim yn hoff iawn o'r Israeliaid ac roedden nhw am ddangos i ni y llefydd oedd wedi'u dinistrio - fel y stadiwm athletaidd arbennig o hardd a chwalwyd gan y frwydr.

Yn un llun gwelir sgrîn deledu yn dangos gweddillion tū a chwalwyd mewn ffrwydrad - tū un o fodrybed david Gepp un Belffast, a oedd yn ffodus i beidio â bod yno ar y pryd.

Tilsley â ni i gwm dychmygol yn ei awdl fuddugol, 'Cwm Carnedd' yn Eisteddfod Llangefni, 1957, ond cwm a oedd yn adrodd hanes pob cwm a chwalwyd o ganol y pumdegau ymlaen.

Agorwyd droriau a chypyrddau, a chwalwyd dillad a phethau ar hyd y lle.

Dychwelodd Emma i Gwmderi a chwalwyd ei byd unwaith eto wrth iddi ddarganfod fod Diane wedi bod yn anffyddlon i Reg.

Ond o fewn y chwe mis diwethaf chwalwyd yr hen ffin yn llwyr a ffurfiwyd dwy garfan newydd, y naill yn gefnogol i'r llywodraeth newydd, a'r llall yn fwy beirniadol ohoni.

Chwalwyd cymunedau Cymraeg, collwyd llawer o Gymry ifanc a daeth mewnlifiad mawr i Seisnigo'n pentrefi.

Yn sydyn chwalwyd y tangnefedd gan sŵn brawychus.

Aeth Gwilym R. Tilsley â ni i gwm dychmygol yn ei awdl fuddugol, 'Cwm Carnedd' yn Eisteddfod Llangefni, 1957, ond cwm a oedd yn adrodd hanes pob cwm a chwalwyd o ganol y pumdegau ymlaen.