Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chwara

chwara

Mi ddaru Defi John a Jim ddechra' chwara'n wirion ymhen dipyn, ar ôl blino bod yn llonydd - a thaflu cregyn bach aton ni a ninna wedi cau'n llygaid, smalio cysgu.

Chwara teg iddo fo am ymlafnio efo chdi.' 'Mi 'dan ni 'di gneud deg pennod gynta Eseia, Mam.'

Dwi'n lecio Anti Nel yn iawn hefyd, chwara' teg, achos ar ôl cinio mi ddaru hi fynd â fi i weld y Pafiliwn.

'Gobeithion y clwb oedd cael chwara yn y Cynghrair Cenedlaethol.

Y bora arbennig hwn, a'r tywydd yn oer, mam yn ei gwely efo 'asthma' a ninnau'r plant yn ein gwelyau, neu'n chwara'n y llofft, dyma lais nhad fel angel o waelod y grisiau (parch i mam am ei bod hi'n sâl) "Lle ma' nghrys i Jini?" mam yn ateb â gwich yn ei llais, "Yn yr 'airing cupboard' Charles." Nhad yn rhuthro i fyny'r grisiau, 'roedd yr 'airing cupboard' ar y landing, dros ffordd i lle'r oedd Mam yn cysgu.

Os ydych chi yn nôl o eich hunan gewch chi letric sioc ac wedun fyddwch chi wedi marw ac nath hi ddweud dim chwara hefo barcud wrth y weiran na cicio pêl i mewn i'r twll yn yr lon pan mae dyn Manweb yn gweithio neu gewch chi eich lichio ym mhell i ffwrdd ac wedun cafodd pawb bresant; gan Paul de-Waart.

Doedd 'Nhad ddim yn fodlon inni chwara pêl-droed, os wyt ti'n cofio..." "Cofio?

Unwaith eto yn y gêm hon fe welwn ni Romanian cadw meddiant a phan ydych chi'n chwara yn erbyn tîm fel hwn maen nhw'n rheolir gêm.

'Dwi'n dy gofio di'n taeru efo fo sawl gwaith,' meddai Manon, 'hen fêts col a'r chwara' di mynd yn stêl.

Fo'n tynnu'r llenni a rhoi record i chwara, yn rhythu arna i'n awchus a 'nhynnu i ddawnsio, yn dynn at ein gilydd fel gelod.

Bingo a thafarna a chlybia pia hi yn yr ardal yma heddiw." "Chwara teg rşan, mae 'na weithgaredda diwylliadol hefyd, cofia di ş ond heb fod yn gysylltiedig a'r capal bob amsar, fel ers talwm." "Oes, a bod yn deg.