Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chwaraeai

chwaraeai

Chwaraeai sboncen o leiaf unwaith yr wythnos, yn ystod ei awr ginio, a rhedai ddwy filltir bob bore cyn brecwast beth bynnag fyddai'r tywydd.

Yma y dechreuodd Joe ar ei yrfa ddisglair ym myd draffts, yn aelod o'r tim a chwaraeai yng Nghyngrair Draffts Swydd Caer.

Chwaraeai rhyw hanner gwên yng nghornel ei wefusau fel y trodd yntau, wedi i'w lleisiau ddistewi yn y pellter, a chychwyn yn ôl ar hyd y llwybr i Lety Plu.

Gweithiai'n galed a chwaraeai yn yr un modd.

Roedd yn gricedwr brwd, a bu'n gapten tim criced y Cwmni a chwaraeai yng Nghyngrair Criced y De.

Gwelwodd, ond llwyddodd i wenu gwên fenthyg tra chwaraeai ei fysedd yn ddi-baid â'r beiro arian a'r pad ysgrifennu oedd o'i flaen ar y ddesg.

(Os daliai'r bêl roedd hynny'n ffafriol iawn.) Y trydydd pwynt oedd y safle a chwaraeai ar y maes rygbi.