Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chwareus

chwareus

Rywfodd, gallaf fu nychmygu fy hun yn awr yn sefyll yn reit ofnus o flaen y sbectol hynny mewn un o'i lysoedd yn Aberdar neu Ferthyr - am resymau amlwg efallai - ac yntau'n syllu'n ddigon llym ac eto'n eironig chwareus ar y fath ffigur llipa, ac ar ol tawelwch hir go arwyddocaol yn ebychu'n wlyb i ganol fy llygaid - 'Eilradd, ai e?' Oedd roedd yn bryd i mi ostwng pen ryw ychydig.

Mentrodd ambell un ofyn iddi yn chwareus wrth fynd heibio, "Morfudd, Morfudd, beth wyt ti'n ei wneud â'r holl wlân yna?" Chwerthin yn amwys fyddai hi wedyn, heb godi'i phen a heb roi'r gorau i drotian, ond sylwai rhai ar wawr o dristwch yn ei llygaid.

Dyn chwareus, annwyl a phoblogaidd oedd Jo y reidar, 'Joe the rider'.

Ar y rhaglen bydd Annette ifanc yn datgelu bod yr hynafgwr Towyn wedi gofyn yn chwareus iddi ei briodi.

"Deud celwydd wrth Laura Elin," medda hi'n chwareus.