Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chwarren

chwarren

Fel ag iodin cyffredin, pan roddir ffurf ymbelydrol o iodin i berson, mewn diod neu drwy chwistrelliad, bydd canran sylweddol ohono yn cael ei amsugno gan chwarren y thyroid cyn cael ei ryddhau i'r corff fel hormonau.

Yn y cudynnau hyn mae'r silia yn tarddu o gell sengl sy'n amgau cell chwarren.

Hefyd, gan fod gwahaniaeth rhwng indecs plygiant aer a dwr rhaid fydd newid crymedd lens y llygad yn ogystal a datblygu chwarren arbennig ar gyfer cadw pilen y llygad yn llaith.

Trwy fesur canran yr iodin ymbelydrol a amsugnwyd gan y thyroid gellir amcangyfrif effeithlonrwydd y chwarren.

Ynghyd a defnyddio'r isotop ymbelydrol arbennig yma i sefydlu pa mor effeithiol y mae'r thyroid yn gweithio, gellir hefyd ei ddefnyddio i drin chwarren or-weithgar (e.e.

Roedd hyn yn golygu fod y chwarren ger y stumog (spleen) wedi ei hanafu.

Caiff y mwyafrif o'r iodin sy'n bresennol yn y corff ei fetaboleiddio gan chwarren y thyroid.