Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chwestiwn

chwestiwn

Yr hyn sy'n siomedig braidd ynglŷn â'r adroddiad yw ei ymdriniaeth, neu'n hytrach ei ddiffyg ymdriniaeth, â chwestiwn Senedd i Gymru.

Cwestiynau gwaelodol Mae yna dri chwestiwn gwaelodol i'r sawl sy'n meddwl o ddifri am ddysgu'r Gymraeg fel ail iaith.

Ac yna â ymlaen i fanylu ar bwnc yr iaith, gan ateb chwe chwestiwn a ofynnodd ei ohebydd, gwr o Wrecsam,

Pe baech wedi gorfod sefyll arholiad yr haf hwn, a chwestiwn ar y papur yn gofyn 'Pwy oedd Carnhuanawc, a beth oedd ei gyfraniad i fywyd Cymru?' , tybed sawl un ohonoch a fyddai wedi gallu dechrau ei ateb, heb sôn am gynnig ateb boddhaol?

Bachodd Rod ar ei gyfle gyda chwestiwn atodol yn gofyn pam, yn wyneb cyfleusterau ardderchog Ty Crughywel, bod angen adeilad newydd o gwbl?

Dechreuodd y tri trwy ofyn yr un cwestiwn - a chwestiwn, mae'n siwr gen i, y gwyddent yr ateb iddo.

Roedd Eleri Carrog yn ateb cwestiwn gyda chwestiwn.