Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chwilen

chwilen

Syllodd y ffrindiau ar y chwilen yn chwifio'i theimlyddion yn gyffrous a'u gwylio'n troi'n goch gan ddicter!

Ac wrth iddynt gyrraedd yr ail borth, lle cerfiwyd cerflun o chwilen gorniog fygythiol uwchben y drws, bloeddiodd yn syn, 'Castall C'narfon!

A lladd eu cywion o flaen eu llygaid!' Chwarddodd y chwilen wrth gofio'r gyflafan.

Ond roedd y chwilen ddr wedi cael llond ei fol ar fod yn atebol i rai islaw ei sylw; er bod y rhain yn ôl pob golwg yn ddigon pwysig i gael mynediad i'r castell ac yntau ddim.

So there!' Dechreuodd Ffredi chwerthin yn ffri ac nid oedd ar hyd yn oed Gethin ofn y chwilen hynod hon.

Ar hyn, rholiodd y chwilen drosodd yn ddiymadferth.

'Brwnt uffernol,' cytunodd y chwilen yn llawen, 'a hynod o glyfar hefyd.

'Sut ydych chi yn beiddio gwadu fi!' Erbyn hyn roedd y chwilen dew yn dawnsio'n wyllt yn ei chynddaredd, yn siglo o ochr i ochr dan wthio'i habdomen yn erbyn tarian ei hadenydd i greu sn suo gwirion.

Chwilen ddu flonegog ydoedd, a tharian adenydd yn chwyddo'n uchel dros ei habdomen.

Unwaith eto, siaradodd y chwilen flonegog yn uchel ei chloch: 'Rydw i'n architect i'r brenin!

Roedd dod ar draws chwilen a fedrai siarad iaith wahanol i iaith gliclyd y chwilod, er mor ddigri ei fersiwn ohoni, yn achosi i'r gelen deimlo rywfaint yn nes ati.

Cafodd ei synnu braidd gan y gwahaniaeth rhwng bol y chwilen a'i chefn.

'Dwi ddim yn meddwl y g-galla i fynd i lawr fan'na, Ffredi!' 'Paid â phoeni, 'rhen goes,' meddai'r broga'n gysurlon wrth i ddwy chwilen wydn symud tuag atynt.