Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chychwyn

chychwyn

(Ar yr alwad, GARI yn llamu oddi ar ei wely a chychwyn i lawr y grisiau yn eiddgar.)

Pan ddaeth yn ddiwrnod mynd â'r ferfa allan am y tro cyntaf, a chychwyn o dop y cae tu ôl i'r t efo hanner ei llond o gerrig, dim ond tua chwarter y ffordd i lawr y daeth na chraciodd yr olwyn wrth yr echel a throi ar ei hochor yn ddau ddarn a'r ferfa ar ei thrwyn yn y ddaear.

Agor cronfa Clywedog a chychwyn adeiladu cronfa Llyn Brianne.

Ond pan oedd hi wedi cau'r drws ffrynt yn glep ar brotestiadau Emyr a chychwyn ar ei thaith, roedd Carol wedi disgwyl - nage, wedi cynllunio - y byddai Guto'n siŵr o syrthio i drwmgwsg y munud y byddai'r car ar y draffordd.

Yna camodd yn ei hôl yn fodlon a chychwyn ar ei thruth.

Cymerodd arni adael y llofft a chychwyn i lawr y staer, gan ofalu gadael y drws yn agored.

Felly, fe ddywedodd yn gadarn, "Rydw i'n barod i anghofio am ffolineb neithiwr a chychwyn o'r newydd heddiw.

Tynnwyd yr offer pysgota i mewn, rhoddwyd mwy o ddisel yn yr injan, ei thanio - a chychwyn draw am y creigiau duon ar Drwyn Dinas.

Chwaraeai rhyw hanner gwên yng nghornel ei wefusau fel y trodd yntau, wedi i'w lleisiau ddistewi yn y pellter, a chychwyn yn ôl ar hyd y llwybr i Lety Plu.

Llanwyd y ddau Land Rover a chychwyn ar doriad gwawr.

Felly gwell oedd ei chychwyn hi am yr ochr arall at y goleudy sydd bellach yn arsyllfa gan yr RSPB a chyfle arall i wylio'r adar drwy'r sbeinddrych.

Camodd i'r cyntedd a'i chychwyn hi allan drwy'r drws.

Rhag ei tharfu a chwalu gobeithion, doedd ganddyn nhw ddim dewis ond ei sodro yn y car a chychwyn.

Mae'n debyg fod John Evans yn gyfarwydd a chychwyn y gweithio yn y chwareli yma.

Does dim yn y byd yn rhoi mwy o foddhad i mi na chychwyn ar siwrnai hir a gwybod y gallaf ymgolli'n lân rhwng cloriau llyfr da.

Clymwyd cwch Huw wrth y lanfa ger pier Bangor, a chychwyn cerdded i fyny'r allt am yr ysbyty.

'Roedd am ddod i bysgota gyda ni, ac yn strancio nes i Mam ei berswadio y byddai'n siw^r o gael tegan o'r siop os byddai'n aros adref yn fachgen da - y mwnci bach!' 'Gwell ni chychwyn hi,' meddai Alun, gan guddio gwn.

Diffoddodd y golau a chychwyn i lawr y grisiau gan alw: 'Horlicks mewn chwinciad, Modryb'.

Daliai'r ferch i grio a dyma'r trên yn chwislo a chychwyn am Ddinbych o ganol y ffarwelio mawr.

Yr olaf a ddewisais a chychwyn mewn bws am hanner awr wedi pump o Lerpwl a chyrraedd Caeredin am hanner dydd.

Yna trodd at Robaits ac ychwanegu'n frysiog, 'Mae'n hen bryd i ni ei chychwyn hi oddi yma.