Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chydig

chydig

"Sut mae Owen?" "Reid dda; mi ges lythyr y bore yma, yn licio i le'n iawn." "Da iawn bod rhywun yn hapus." "Ond cofiwch, 'dydi i gyflog yntau ddim hanner digon, a chysidro'r gost sy wedi bod efo fo." "Nag ydi, mae'n siŵr." "Mae o'n talu chweugian yn yr wsnos am lodging ac yn prynu i fwyd i hun." "Gwared y gwirion!" "Ydi, a mae'r criadur bach yn tri%o anfon rhyw 'chydig adre bob mis." "Chwarae teg iddo fo.

Cafodd y tîm o Sbaen ddihangfa chydig cyn y diwedd, diolch i Wes Brown yn rhoi'r bêl yn ei rwyd ei hun.

Achos ella y basa fo'n dangos chydig bach mwy o ddiddordeb wedyn.

'Roeddwn i'n edrych ar fap ddoe cyn dod i lawr a mae jyst uwchben Iran a 'chydig i'r dde o Twrci.

Mae e 'chydig bach yn ansicr - sa i'n gwbod lot am y peth.

Ond mi ydw i'n cofio'r lle'n berffaith rşan, o g-gof yr hogyn wnes i fwydo arno fo 'chydig yn ol: roedd o wedi bod yno g-gyda'i rieni.

'Ylwch, mae 'na chydig o grisps a diod i chi'n fanna, os 'da chi'n teimlo'n llwglyd.'

Dwi'n cael yr argraff mai 'chydig o swyddi athrawon mathemateg sy'n cael eu hysbysebu y dyddiau hyn.

"Digon chydig," medda finna.

A does gen i neb ond ti ar achlysuron prin fel hyn i ddod yn ôl efo mi i ail-fyw chydig ar yr hen betha.

Yr wythnos ddilynol ('chwanegol!) bum innau'n ddigon dewr i stwffio i mewn ac eistedd ar y silff - da- acyna prowla 'chydig o amgylch yr ogof yma heb gwmni, mae yn anodd mynd ati ac yn ddigon peryglus i raddau heb dipyn o brofiad cerdded creigiau ag ochr mynydd uwchben y mor aflonydd....

Efallai y dylid gwneud y cwestiynau ryw 'chydig yn anos er mwyn roi ychydig mwy o sialens i'r cystadleuwyr.

A dweud y gwir fyddai ddim gwahaniaeth gen i tasa Gruff 'i hun yn dangos chydig bach mwy o ddiddordeb.

Ac yna, gan fod Dad mewn cystal hwyliau gofynnodd: 'Dad, wnei di wthio'r bygi am 'chydig.

Oes 'na chydig o sbarion ar ôl i mi tybed, wedi i chi i gyd gael eich gwala?" "O, mae yna ddigon o sbarion," atebodd y tafarnwr.

Diawcs, PC Llong, ydach chi yn y farchnad am 'chydig o rew Rwsaidd?

Wedyn mi adawson ni'r gwrywod yn eu rhwymau am 'chydig er mwyn rhoi rhagflas iddyn nhw o'r hyn fyddai'n digwydd.

Er bod yr arddull yn weddol debyg, ar strwythur dal yn adnabyddus fel Slip, mae gallur grwp i ychwanegu chydig o bop i fewn i'r caneuon wedi gwneud gwahaniaeth gwerthfawr.

Mae gwyddonwyr yn Siapan yn honni fod yfed chydig o alcohol - dim gormod rwan, cofiwch - yn eich gwneud yn fwy galluog.

O wrando ar y ddau drac cynta fe ddengys fod Topper chydig yn fwy mellow nag a fuon nhw syn rhoi swn newydd i'r grwp.

Rwy'n cymryd fod gen i hawl i ofyn?" "Siwr, ond dim ond 'chydig iawn sydd 'na i'w ddweud.

'Chydig yn eithafol ella?' 'Mi gaiff 'y niod i â chroeso.

Ychwanegwch ‘;chydig o "Triton" i roi blas.

Mi fydd yn rhaid inni eich cadw'n ddiogel am 'chydig o ddiwrnodau.' Rhoddai yr argraff ei fod yn ddyn ifanc caredig iawn ond ni wyddai Glyn ei fod yn edrych ar un o smyglwyr cyfrwysaf y cyfandir.

'Fe gawson nhw 'chydig o anlwc yn Northampton yn ddiweddar - colli yn y munde ola.