Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chyfarfodydd

chyfarfodydd

Disgwyliwn gyfarfodydd gweithgor yn ogystal â chyfarfodydd grŵp cyflawn.

Bu cyfarfodydd swyddogol a'r Eisteddfod Genedlaethol yn ogystal a chyfarfodydd hanner blynyddol CCPC.

Byw allan o fag fydde'r chwaraewyr ac, fel sipsiwn, 'newid aelwyd bob yn eilddydd'; a hynny heb sôn am y rhes o dderbyniade a chyfarfodydd swyddogol y bydde'n rhaid mynd iddyn nhw ac, wrth gwrs, y gême y bydde'n rhaid eu chware.

Dechreuodd fynychu'r Ysgol Sul a dysgodd ddarUen ei Feibl ac ai i gryn hwyl mewn seiadau a chyfarfodydd gweddi.

offer a darpariaeth gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o'r safon uchaf bosib i fod ar gael yn ystod holl drafodaethau'r Cynulliad a chyfarfodydd allanol y Cynulliad.

gynnal cyfres o arddangosfeydd a chyfarfodydd cyhoeddus.

Cyplyswyd yr achlysur â chyfarfodydd pregethu blynyddol yr eglwys a'r pregethwr gwadd yn y rheini oedd T.Glyn Thomas, Wrecsam.

Mae'r rheiny wedi bod yn fwy na chyfarfodydd PR, meddai Gwyn Jones, maen nhw hefyd wedi bod yn gyfle i ateb cwestiynau a thrafod pryderon.