Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chyfeiriad

chyfeiriad

Llwyddodd y cerddi hyn i lusgo cystadleuaeth y Goron o'r merddwr yr oedd ynddo ar y pryd, a rhoi nod a chyfeiriad pendant i feirdd rhydd y dyfodol.

Ond y mae'r un syniad i'w weld hefyd mewn llawer man arall gyda chyfeiriad at wneud heddwch rhwng Duw a dyn.

Wrth sgrifennu nofel, mae amser i newid cywair a chyfeiriad, i grwydro ar hyd ambell lwybr cymharol ddiamcan oddi ar briffordd y stori, i hamddena a gwagswmera.

Y mae pawb yn ddarostyngedig ac yn gaeth i'r ddeddf a'i dedfryd (gyda chyfeiriad yma at y ddeddf Iddewig a'i hordeiniadau, Rhuf.

Cychwyn yr ysgrif gyda chyfeiriad at ymgais Stalin i ddiffinio cenedl a'i ddisgrifiad o'r genedl fel "...".

Digwydd yr elfen doponymaidd hon ar brydiau mewn ardaloedd eraill ac yn aml iawn mae'n digwydd lle bydd nant yn amlwg yn newid ei chyfeiriad yn sydyn.

Cymerodd gryn amser i'r pwyllgor - Y Pwyllgor Canol, fel y'i glewid, - osod i lawr sylfeini a chyfeiriad y gwaith ac astudio patrwm y Senedd y gobeithid ei chael, sef Senedd ar yr un llinellau a Gogledd Iwerddon.

Ond pan lewyrchodd y goleuni i'w chyfeiriad gwyddent eu bod wedi dyfalu yn iawn.