Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chyffwrdd

chyffwrdd

'Rŵan ta,' pwysodd y dyn yn ei flaen nes bod ei wyneb bron â chyffwrdd â wyneb Elen.

Fe fyddai'r hen wreigan fach yn mynd heibio i ni mor agos fel y gallem fod wedi'i chyffwrdd, ond fuasen ni byth yn beiddio.

Clywais droeon am yr hen orchymyn i ni beidio â chyffwrdd mwyar duon ar ôl bydd Calan Gaeaf.

Ar boen dy fywyd, paid â chyffwrdd yn y deisan gwsberis.' 'O?

Hynny yw, barddoniaeth a oedd yn rhychu mewn hynafol rigolau oedd barddoniaeth Gymraeg gyfoes bron yn gyfan gwbl; prin fod moderniaeth wedi ei chyffwrdd.

Sut bynnag, 'roedd yn gas ganddi iddo ei chyffwrdd.

Gosodid yr ysgub gan amlaf ar draws y drws i'r ty a'r pâr ifanc wedyn yn neidio drosti heb ei chyffwrdd.

Ar ôl i'r person cyntaf wneud dymuniad rhaid oedd iddo redeg â chyffwrdd mewn rhywbeth wedi ei wneud o bren.

Cyrhaeddod Diane Gwmderi yn Ionawr 1998 ar ôl i Emma gyhuddo Reg o'i chyffwrdd mewn pwll nofio.

Bron na fedrai Joni ei chyffwrdd petai wedi codi ei fraich.

Profiad cynhyrfus oedd dringo i ben tūr Zigmund a chyffwrdd â'r gloch enfawr am lwc, yng nghwmni rhai o'r plant.

'Paid â chyffwrdd yn y deisan gwsberis.

'Ydach chi' Bron na theimlai Lisa ei fod yn ei chyffwrdd yn ymosod arni'n gorfforol.