Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chyfraniad

chyfraniad

Dyma ei chyfraniad diweddaraf i BBC Cymru'r Byd.

Cafwyd sioe sionc ac ysblennydd yn cynnwys eitem gan pob dosbarth a chyfraniad gan bob plentyn yn yr ysgol.

naws y a chyfraniad pob disgybl sydd yn bwysig wrth benderfynu'r lefel.

Er nad yw'r adran yn fawr o'i chymharu a rhai adrannau o brifysgolion eraill y wlad, mae ei chyfraniad i wyddorau'r môr yn sylweddol ac mae llawer o'r gwaith sy'n cael ei wneud ar y cyd gyda phrifysgolion Ewrop, yr UDA, Awstralia a gwledydd eraill y byd.

Cyfrol yn rhoi cipolwg ar fywyd a chyfraniad Cymry o bwys.

Cafwyd tri rhediad o gant a mwy ganddo yn ogystal a thri chyfraniad o dros hanner cant.

Yn y cyfnod dan sylw, bu cost llawn gwarant o'r fath yn fwy na chyfraniad yr AALl.

Y mae'n ddiamau fod y gred yn nhrefn Duw a'i allu byd-eang yn cynnwys y syniad o le a chyfraniad pob cenedl; ond dylid gwahaniaethu rhwng hyn â syniad cwbl wahanol yr Hen Destament am etholedigaeth Israel fel pobl Dduw a phlant y cyfamod.