Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chyllid

chyllid

Sylweddolais innau, er i bron ddeugain mlynedd fynd heibio, nad oedd digon o ddr wedi cael ei dywallt ar y tân arbennig hwn, bod perygl o hyd fod rhywun yn credu fod rhywbeth wedi mynd o'i le gyda chyllid yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhwllheli.

Mae wedi bod ar Bwyllgor Rheoli'r Gymdeithas ers tair mlynedd a hanner ac yn ogystal a bod yn Drysorydd, mae'n Gadeirydd yr Is-Bwyllgor Adnoddau a Chyllid.

Treulir cryn amser a chyllid bob blwyddyn yn manylu ar yr anghenion, gan ystyried yr adnoddau sydd ar gael a gofynion newydd y cwrs addysg.

Yn ddiamau, deuai pererindodau fel hyn â chyllid sylweddol i'r eglwys ar Ynys Llanddwyn.

Roedd amodau y grant hwn yn caniatau cynhyrchu deunydd dwyieithog gyda chyllid y grant.

Awdurdod S4C yn Cyhoeddi Strategaeth a Chyllid y Gwasanaeth am y Ddwy Flynedd Nesaf.