Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

chynorthwyo

chynorthwyo

A yw trefniadau ar gyfer adnabod a chynorthwyo disgyblion ag anawsterau emosiynol ac ymddygiadol (AEY) yn cael eu cydlynu â threfniadau AAA eraill?

Ar ran Pwyllgor Dosbarth Maldwyn o'r Urdd, estynnaf wahoddiad cynnes iawn i bawb sydd a diddordeb mewn trafod a chynorthwyo mewn unrhyw ffordd i fod yn bresennol.

Felly, rhaid annog a chynorthwyo rhieni - yn enwedig rhieni newydd a rhieni di-Gymraeg - i gofleidio'r Gymraeg trwy gynnig cyfleoedd atyniadol iddynt ddysgu'r iaith.

Pa ganllawiau a oedd gan y Blaid i'w chynorthwyo i wynebu'r sefyllfa?

Mae BAFTA Cymru yn ymroddedig i ddod â phobl o bob rhan o'r diwydiant cyfryngau at ei gilydd i drafod, rhwydweitho ac ymchwilio pynciau perthnasol a chyfoes a chynorthwyo i wella safonau drwy hyfforddiant, gweithdai a dangosiadau.

parhau i annog a chynorthwyo cyhoeddwyr papurau bro.

Ond ni allai Pamela ei chynorthwyo a dechreuodd wylo'n hidl.